Jørn Gettermann (billedet) roser de forbedringer af ældreområdet, som der lægges op til. Nu skal der blot handling bag ordenen, siger han. Foto: Lars Schmidt

Jørn Gettermann (billedet) roser de forbedringer af ældreområdet, som der lægges op til. Nu skal der blot handling bag ordenen, siger han. Foto: Lars Schmidt

Forbedringer på ældreområdet ønskes velkommen af Seniorrådet

Flere ledere, mindre brug af vikarer og større frihed i hjemmeplejen til at prioritere sin tid skal løfte ældreområdet. Seniorrådet er dog opmærksom på, at de meget positive ord skal føre ud i livet

Af
Mikkel Brøgger Petersen

I bestræbelserne på at forbedre ældreområdet har kommunalbestyrelsen nu givet grønt lys til otte forslag.

Initiativerne bygger på den omfattende analyse af området, der blev foretaget fra oktober 2017 til februar 2018.

Forslagene er blandt andet flere ledere, en opfølgende analyse det ambulante træningsområde, forbedring af Mobil Akut Team, lavere vikarforbrug og mindre bureaukrati, når det kommer til den tid, som hjemmeplejen har hos borgerne.

Det Grønne Område har talt med formand for Seniorrådet, Jørn Gettermann, som fortæller, at han glæder sig over forslagene.

”Vi er meget positive over rapporten, og vi havde gerne set, at alt blev gennemført, men vi er også realistiske. Der er taget fat, hvor der er problemer. Og analysen viser, at vi ligger i den pæne ende, så det er ikke ulykker alt sammen,” siger han, men påpeger også, at det store arbejde starter nu, når det skal føres ud i virkeligheden.

”Vi er obs på, at der kommer til at ske noget,” siger han.

Flere ledere

Et af forslagene er at mindske antallet af medarbejdere per leder. Det skal blandt andet ske ved ansættelse af to områdeledere, så hvert plejecenter har én leder. Det bliver så kommunens direktions opgave at se på eventuelle yderligere ansættelser af ledere, så antallet af medarbejdere per leder i højere grad ligger på samme niveau, som de faglige organisationer anbefaler.

Forslaget skal dog delvist finansieres ved et fald i sygefravær blandt medarbejderne, som man håber at opnå ved at ansætte flere ledere, og det har Jørn Gettermann sine betænkeligheder ved.

”Man forventer, at flere ledere giver et mindre sygefravær, men hvad hvis det ikke bliver mindre? Det er en betænkelig måde at gøre det på, for man kalkulerer med penge, man ikke har,” siger han.

Færre vikarer

Et andet forslag sigter efter at mindske brugen af vikarer. Her havde Seniorrådet gerne set, at man havde fulgt analysens anbefaling om, at medarbejderne arbejder hver anden weekend i stedet for hver tredje weekend. Social- og sundhedsudvalget valgte dog at holde fast i, at medarbejderne arbejder hver tredje uge.

”Det optimale er at arbejde hver anden weekend, da det giver mere optimal udnyttelse. Man vil så i stedet mindske vikarforbruget ved at lade faste medarbejdere gå op i tid og i højere bruge faste vikarer. Og det gør heller ikke så meget, hvis vikarerne er faste. Der er lagt op til, at forvaltningen finder den rette løsning, og det håber jeg, at de gør. Det positive er, at man gerne vil gøre noget, og jeg håber, at det betyder, at vikarforbruget falder,” siger han.

Større frihed

Et tredje forslag er, at hjemmeplejen skal have mere frihed til selv at vurdere, hvor meget tid den enkelte borger har brug for. Det ønsker Jørn Gettermann velkommen.

”Det skræmmer både borgere og ansatte, når man får at vide, at man har fem minutter hvert sted. De ansatte får et skema, hvor der står, hvor meget tid de må bruge på de ældre. Kunne man bare fjerne tiderne, så der kun står navn på borgeren, og hvad der skal gøres, så vil det være rigtig flot. Borgerne vil jo opleve, at det er deres behov, der tages udgangspunkt i,” siger han.

Publiceret 14 May 2018 11:45

SENESTE TV