Redaktørens blog:

Også de svagest stillede skolebørn bør tages alvorligt i Sorgenfriskolen-sag

Af
Af Lars Schmidt

redaktør

Det Grønne Område

Sagen om, at der ikke er plads til 11 nye børn i indskolingen på specialskolen Sorgenfriskolen ved SFO-starten 1. maj, er en sag om kritisabel mangel på rettidig omhu. Og man kan frygte, at denne manglende rettidige omhu skyldes, at man ikke prioriterer de svagest stillede skolebørn lige så højt som de – heldigvis – rigtig, rigtig mange velfungerende skolebørn i Lyngby-Taarbæk Kommune.

På Sorgenfriskolen er der klasser for børn med både generelle og vidtgående indlæringsvanskeligheder samt børn med autisme. Der er tale om sårbare børn, som – forvaltningen til at starte med foreslog – skulle flyttes ud på nogle af kommunens folkeskoler.

Det faldt ikke i god jord. Så fandt man i sin visdom ud af, at man jo kunne sætte skillevægge op på Sorgenfriskolen, så der på den måde kunne laves klasselokaler til de nye børn, der skulle starte i SFO 1. maj og i skole til august.

På skolen mener man, at en tredje løsning klart er den bedste: En pavillonløsning. Men nej, det kan ikke lade sig gøre til tiden, forklarer forvaltningen. Det tager ifølge forvaltningen uhørte seks til otte måneder at få en pavillonløsning.

Så den vælger man ikke. Man vælger burhøns-løsningen med flere på mindre plads. Flere sårbare børn vel at mærke.

Disse børn skulle være startet i SFO 1. maj. Det kommer de ikke til, som det ser ud nu. Den nye startdato er 1. august.

Til Det Grønne Område forklarer kommunen, at man mangler medarbejdere og har for mange akutte sager til at kunne have nået en rettidig løsning, så de nye børn kunne være startet i SFO til tiden. Så denne sag er ikke akut?

Formanden for børne- og ungdomsudvalget, Gitte Kjær-Westermann (R), er ikke tilfreds. Det kan man tolke af hendes diplomatiske udtalelser til Det Grønne Område. Hun har givet forvaltningen besked på at blive bedre til at kommunikere løbende, kommunikere tydeligt og forventningsafstemme undervejs i løbet af processerne.

Fint. Og på sin plads.

Men det ændrer ikke ved, at denne sag i høj grad demonstrerer en bekymrende mangel på rettidig omhu.

Det kan ikke komme som nogen som helst form for overraskelse, at SFO-starten på Sorgenfriskolen er 1. maj. Der er tale om sårbare børn, som har det svært nok ved skiftet fra børnehave til SFO. Dem ville man til at starte med sende ud på de andre folkeskoler. Nu skal de så i stedet vente til 1. august med at komme i SFO. Konsekvensen kan blive, at de først til allersidst inden skolestarten møder deres nye voksne – i stedet for, at de havde flere måneder til at vænne sig til dem i. Det er skidt og utrygt, når der er tale om sårbare børn.

Det er bare ikke godt nok, at man spiser sårbare mennesker – her: sårbare børn – af med nødløsninger og stor uvished.

Det er uansvarligt, skadeligt og kritisabelt.

At man så – for at undgå pavilloner – i den ene forvaltning udnævner den anden forvaltning til sorteper, vidner om, at man internt på rådhuset har langt mere at slås med end for få medarbejdere og akutte sager. Det ligner mere en magtkamp mellem skoleområdet og byplanområdet. Om den er politisk eller 'blot' mellem de to forvaltninger, vides endnu ikke. Men det er en helt anden historie.

Hvorom alting er, så bør disse to forvaltninger skynde sig at arbejde hen imod den løsning, man ønsker på skolen. Når man i Haderslev - som socialudvalgsformand Bodil Kornbek skriver i denne uges avis - kan få en pavillonløsning op at køre på to måneder, bør man ikke være otte måneder om det i Lyngby-Taarbæk.

Otte måneder for at få en pavillon op er simpelthen for bureaukratisk.

Måske hele denne sag skulle hæves ud af udvalget og op i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, så der kan komme en bredere diskussion om, hvordan man håndterer de svagest stillede skolebørn. Og så processen for at nå den bedste løsning kan speedes op - af hensyn til de nye børn på Sorgenfriskolen.

Socialdemokratiet er kritiske over for sagsbehandlingen. Både socialudvalgsformanden og byplanudvalgsformanden har talt med store bogstaver, og man mener ikke, at sagen har været belyst godt nok. De sårbare skolebørn fortjener at blive taget lige så alvorligt som de børn, der klarer sig uden problemer. Bliver de det?

Publiceret 08 May 2018 11:45