Seks-otte måneder tager det Lyngby-Taarbæk Kommune at opstille pavilloner, fra man får bestillingen. Derfor er det ikke en mulig løsning på Sorgenfriskolens pladsproblemer, siger direktør for Areal og Ejendom, Pernille Holmgaard. Arkivfoto

Seks-otte måneder tager det Lyngby-Taarbæk Kommune at opstille pavilloner, fra man får bestillingen. Derfor er det ikke en mulig løsning på Sorgenfriskolens pladsproblemer, siger direktør for Areal og Ejendom, Pernille Holmgaard. Arkivfoto

Tiden er ikke til pavillon-løsning på Sorgenfriskolen:

Det tager seks-otte måneder for kommunen at opstille pavilloner

Selv hvis man i slutningen af januar besluttede, at pladsproblemer på Sorgenfriskolen løses med pavilloner, kunne man ikke nå det til 1. august, siger direktør i kommunen

Af
Mikkel Brøgger Petersen

Selv om både skolebestyrelsesformand og forældre til nuværende og kommende elever på specialskolen Sorgenfriskolen fortsat mener, at pavilloner er den bedste løsning på skolens pladsproblemer i det kommende skoleår, så vurderer Lyngby-Taarbæk Kommunes direktør for Center for Areal og Ejendomme, Pernille Holmgaard, at man ikke har haft tid nok til at opstille pavilloner.

Formand for skolebestyrelsen, Steen Wenske Pedersen, oplyser i et høringssvar, at skolen rettede henvendelse til forvaltningen i december sidste år om pladsproblemerne. Han var af det indtryk, at der var enighed om, at pavillonløsning var en god løsning, og at det var dét, man arbejdede henimod.

Læs viceborgmester Simon Pihl Sørensens holdning til sagen her.

Tager seks-otte måneder

Men pavillonløsningen har ikke været en løsning, siger Pernille Holmgaard til Det Grønne Område.

“Der har ikke været besluttet en pavillonløsning, som vi er gået væk fra. Skoleforvaltning, Sorgenfriskolen og ejendomsområdet har i fællesskab fundet frem til en løsning, hvor vi peger på, at den bedste løsning lige nu er en ombygning inden for skolens bygningsfysik, som kan udføres på kort tid. Tid har været en vigtig faktor i forhold til løsningsforslag,” siger hun.

Pernille Holmgaard oplyser, at opstilling af en lille pavillon tager seks-otte måneder. Derfor udelukker hun også, at man vil kunne nå at have en pavillon klar til 1. august, hvor de nye elever har skolestart.

“I denne sag har skoleforvaltning, skole og ejendomsområdet vurderet, at den bedste kortsigtede løsning er en ombygning i skolens bygninger, blandt andet for også for at være sikker på, at der er en løsning klar til den 1. august. Etablering af en god pavillonløsning kan nemlig ikke etableres på meget kort tid,” siger hun og fortæller, at processen med at etablere pavilloner blandt andet betyder behovsafklaring med brugerne, aklaring af konkrete løsningsdesign for en pavillon, der matcher funktionsbehov, herunder eventuelt tilpasning af en standardmodel, afklaring af byplanmæssige forhold, byggetilladelse, som for småhusbyggeri normalt tager tre-seks måneder, ansøgning om dispensation fra lokalplan, bestilling og produktion af konkret pavillonløsning, som typisk først produceres ved bestilling og derfor har en vis leveringstid og opsætning og klargøring til at den kan tages brug.

Løsningsforslaget, som i stedet indebærer, at man bygger skillevægge på Sorgenfriskolen, og finansieringen heraf forelægges 17. maj for økonomiudvalget.

Publiceret 04 May 2018 13:00

SENESTE TV