Nationalmuseet har planer om at frasælge de gamle arbejderboliger.

Nationalmuseet har planer om at frasælge de gamle arbejderboliger.

Brede forfalder:

"Museet i København kommer til at have førsteprioritet"

Tomme bygninger og afskallede mure. Lukkede udstillinger og ingen mennesker. Hvad vil Nationalmuseet med Brede? Og skyldes forfaldet besparelser eller manglende visioner?

Af
Tekst og fotos: Pernille Borenhoff

“Hvad vil Nationalmuseet med Brede og Brede Værk? Således lød overskriften på et læserbrev, som Dorete Dandanell (1. suppleant i kommunalbestyrelsen, SF) i forrige uge havde i Det Grønne Område.

I brevet skriver hun videre:

“Når man går en tur gennem Brede, er det forstemmende, hvor elendigt vedligeholdt de gamle bygninger er. Det gælder både arbejderboligerne og de gamle produktionsbygninger.”

For at se om den lokale politikere havde en pointe, tog avisen med hende på en tur rundt i Brede.

“Jeg er med på, at alt er et spørgsmål om prioritering, men vi har her i kommunen en perle. Stedet er rigt på historie, og med de rette udstillinger og det rette vedligehold kunne man få mange flere besøgende hernede. Det kunne være en turistmagnet,” siger hun.

Ifølge Nationalmuseets presserådgiver Jacob Frische har Nationalmuseet lagt både planer og budget for en renovering i 2018 af facaden på hovedbygningen ved Brede Værk, som er den, der ifølge museet trænger mest.

“Grundlæggende istandsættelsesarbejder på arbejderboligerne venter lige nu på en afklaring af det kommende ejerskab til denne del af den fredede bygningsmasse i Brede. Museet anser det ikke længere som en del af sin kerneforretning at udleje disse boliger og arbejder sammen med Kulturministeriet for en afhændelse af arbejderboligerne,” siger Jacob Frische.

Prioriterer museet i København

Dorete Dandanell har bemærket, at Nationalmuseets nye direktør, Rane Willerslev, i medierne har givet udtryk for, at Nationalmuseet gerne vil have fat i et yngre publikum. Og et bredere publikum end dem, der altid er at finde på museer og udstillingssteder rundt omkring i landet.

'Politiken Plus-segmentet' - som Dorete Dandanell benævner det.

“Alle går op i besøgstal. I 2009 gentænkte man Brede Værk og lavede en stor interaktiv udstilling. Man satsede på børn og børnefamilier. Men det er den samme udstilling, der stadig står her. Man er nødt til at udvikle for at få flere kunder i butikken. Det er jo ikke en udstilling, man kommer tilbage til, når man en gang har set den,” siger hun.

Ifølge Dorete Dandanell er der et væld af grunde til at beskytte og bevare Brede.

“Det er et unikt sted. Vi skal værne om kulturarven, og her har vi en perle, som vi skal passe godt på. Det er vigtigt, at også de kommende generationer kender til deres rødder. Og med et besøg i Brede kommer de til at kende til industialiseringen,” siger hun.

Ifølge Jacob Frische overvejer Nationalmuseet i øjeblikket, hvordan de på langt sigt kan udvikle selve museet i Brede Værk og udnytte de potentialer for formidling, der er på stedet.

“Vi er dog overordnet set presset økonomisk som følge af statens nedskæringer i de årlige bevillinger, og med 20 besøgssteder rundt omkring i landet er vi tvunget til at prioritere vores formidlingsindsats i den kommende tid. Her er det klart, at museet i København kommer til at have førsteprioritet i den kommende tid,” siger Jacob Frische, Nationalmuseets presserådgiver.

Mere forfald.

Mere forfald.

Lukket og slukket.

Lukket og slukket.

Porten er godt nok åben, men Brede fremstår alligevel lukket.

Porten er godt nok åben, men Brede fremstår alligevel lukket.

Brede Hovedbygning - kunne man ikke holde salon her? Eller opføre små teaterforestillinger i de smukke rum. Udvendigt trænger bygningen til virkelig stor omgang istandsættelse.

Brede Hovedbygning - kunne man ikke holde salon her? Eller opføre små teaterforestillinger i de smukke rum. Udvendigt trænger bygningen til virkelig stor omgang istandsættelse.

Velkommen til Brede. Hovedbygningen bliver istandsat i løbet af 2018, lover Nationalmuseet.

Velkommen til Brede. Hovedbygningen bliver istandsat i løbet af 2018, lover Nationalmuseet.

“I gamle dage blev der lavet store og spektakulære udstillinger på Brede Værk. Besøgende strømmede til fra både ind- og udland,” husker Dorete Dandanell.

“I gamle dage blev der lavet store og spektakulære udstillinger på Brede Værk. Besøgende strømmede til fra både ind- og udland,” husker Dorete Dandanell.

Publiceret 07 February 2018 11:45

SENESTE TV