Jens Hjort Andersen og Mette Kaaber i Akuttilbuddets sofa.

Jens Hjort Andersen og Mette Kaaber i Akuttilbuddets sofa.

200 har søgt om hjælp hos Akuttilbuddet

Siden 1. november har alle i kommunen kunnet få hjælp døgnet rundt, hvis de kommer i krise. Akuttilbuddet har 6-7 henvendelser om dagen. Mange er unge.

Af
Af Grete Hansen

Vi kan alle sammen havne i en krise og uanset hvad, er den til at løse. Og vi kan alle rejse os igen". Det siger teamleder på Akuttilbuddet i Lyngby, Mette Kaaber. Og her på Slotsvænget 23 A i Bondebyen i Lyngby er der hjælp at få. 24 timer i døgnet. Man kan bare møde op, ringe, sende en sms eller maile. Og man kan være anonym.

Hjælp forebygger

Akuttilbudet er en del af det socialpsykiatriske tilbud Slotsvænget, og det er finansieret af puljemidler fra Socialministeriet. Filosofien bag tilbuddet er, at alle mennesker med den rette hjælp kan komme sig over en psykisk krise. Ved at tilbyde øjeblikkelig hjælp kan man forebygge fx hospitalsindlæggelse eller at folk mister deres job eller må forlade deres uddannelse. "Tilbuddet er placeret på Slotsvænget, fordi man her i forvejen har gode resultater med at hjælpe psykisk sårbare videre", fortæller projektleder Jens Hjort Andersen. Akuttilbuddet har siden start 1. november haft omkring 200 henvendelser. 6-7 henvender sig hver dag, og mange er unge. Omkring halvdelen af dem, der søger hjælp har en diagnose og er i forbindelse med behandlersystemet i forvejen. Man kan både få en snak, men også en seng at sove i, hvis man ikke har et sted at være eller fx er så angst, at man ikke tør være hjemme. Alle kan rammes "Ifølge WHO vil en ud af fem i den danske befolkning komme i en psykisk krise", siger Jens Hjort Andersen. "De fleste håndterer det ved hjælp af egen læge eller ved at drikke for meget." I Akuttilbuddet bliver man mødt af en medarbejder, der forsøger at hjælpe med at finde ud af, hvad problemet er, og hvordan det løses. "Problemerne kan være angst og depression, ægteskabsproblemer, noget i livet, der ikke er som det skal være. Det kan også være pårørende til psykisk syge, der kan havne i afmagt", fortæller Mette Kaaber.

Gode resultater

"Vi er hurtige til at handle og hjælper med løsninger af problemerne med udgangspunkt i, hvad den pågældende selv kan gøre. Der er uanede handlemuligheder, når folk først har set problemet. Vi har fx haft en person, der kom direkte fra arbejde og efter en time var i stand til at gå hjem og lave mad. Vi har gode erfaringer med resultater, mange ringer tilbage og takker for hjælpen. Det er også en fordel, at folk kan være anonyme." Lige nu er der to overnattende. Den ene er en 20-årig, der er udskrevet fra hospital, men ikke har et sted at være. Her forsøger man at hjælpe med et sted at være. Også den anden er en hjemløs, som en kontaktperson overtalte til at søge hjælp. Der er døgnåbent, men de fleste kommer mellem kl. 15 og kl. 22. Der er 15 personer tilknyttet Akuttilbuddet, svarende til 8 heltidsansatte. Det er pædagoger, lærere og sygeplejersker med en overbygning og mange års erfaring med at arbejde med psykisk sårbare. Selv om man kan være anonym, tilbyder Akuttilbuddet at kontakte folk en måned efter for at høre, hvordan det er gået. Det gør det også muligt at dokumentere effekten af tilbuddet. Akuttilbuddets tlf. nr. er 70 26 50 01, og man kan sende sms til 24 94 10 01. Hjemmesiden er www.akuttilbuddet.dk

Publiceret 23 December 2010 11:05