Ole Kyed med sin ærespris for arbejdet for de højt begavede børn.

Ole Kyed med sin ærespris for arbejdet for de højt begavede børn.

Højtbegavede børn skal også udfordres

"Vi er gode til at tage os af børn med særlige behov, men de højtbegavede børn skal også udfordres for at trives", siger børnepsykolog Ole Kyed, Lyngby, der netop har fået en pris for sit utrættelige arbejde for disse børn

Af
Grete Hansen

Børnepsykolog Ole Kyed, Lyngby, er kendt af mange børn og forældre i Lyngby-Taarbæk Kommune, men også uden for kommunegrænsen er han et kendt navn, bl.a. i kraft af sit arbejde for UNICEF og Børnerådet. Nu er han blevet hædret for sit mangeårige og utrættelige arbejde for højtbegavede børns trivsel og anerkendelse med en ærespris fra foreningen Gifted Children. Foreningen arbejder for at forbedre vilkårene for højtbegavede børn og deres familier. Æresprisen blev uddelt for nylig på foreningens 5 års dag. Ole Kyed har i 30 år sideløbende med job som souschef ved Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Lyngby-Taarbæk kommune fungeret som privat praktiserende psykolog. Og han har stor erfaring med børn, der har særlige forudsætninger.

De børn kan selv

Tilbage i 80'erne blev Ole Kyed kontaktet af en international organisation og spurgt, om han ville være den danske repræsentant i arbejdet for de højtbegavede børn. Han deltog i en konference og konkluderede med sig selv, at her var en problemstilling, som også var aktuel i Danmark. " Vi fik differentieret undervisning i 1993 og tog os af børn med særlige behov, men vi havde intet for de højtbegavede børn. Jeg rejste problemstillingen, men blev mødt med modstand. De børn kunne tage vare på sig selv og gå på biblioteket eller andre steder. Der var ikke forståelse for, at børnene kommer fra alle sociale miljøer. Hvis de ikke får passende udfordringer, så udvikler de uhensigtsmæssig adfærd, keder sig og forstyrrer undervisningen". Ole Kyed tog initiativet til en antologi om forskningen på området, og han har senere bidraget til en række publikationer, der er blevet mere konkrete, senest en bog til undervisere og andre, der har interesse for særligt begavede og talentfulde børn: "Talent i skolen".

Udviklingsarbejde i Lyngby

Det første projekt i Danmark for børn med særlige forudsætninger foregik i Lyngby-Taarbæk Kommune og var understøttet af Undervisningsministeriet med Danmarks Pædagogiske Universitet på sidelinjen. Det løb over en periode på 4 år, og Ole Kyed fik ansvaret for projektet. Der kom en rapport om arbejdet i begyndelsen af 2000 og det medførte, at der blev sat fokus på området. "Lyngby-Taarbæk Kommune var med til at sprede frø", som han siger. Undervisningsministeriet nedsatte en talentcamp, der skulle komme med ideer, og et af initiativerne er Science Center på Sorø Akademi, hvor børn i alderen 13-23 år kan lave udviklingsprojekter inden for naturvidenskab. "I dag er der projekter mange steder i landet, både kommunale og private", siger Ole Kyed.

To fødselsdage

Der er mellem 2 og 5 procent højtbegavede børn i Danmark." Mange børn har haft en skrækkelig skolegang med store problemer med selvværd og selvtillid. Hvis de bliver hørt, set og guidet, så er der et stort potentiale at hente. Jeg har kontakt med en 9-årig dreng, der efter en samtale sagde : Der er to fødselsdage i mit liv, den dag jeg var hos Ole og så min fødselsdag. Børnene skal føle sig hørt, det skal være er på barnets præmisser. Tidligere hed det ansvar for egen læring, nu hedder det medansvar, herunder forældreopbakning. Det har været svært for forældre til højtbegavede børn at tale om det, for vi har Janteloven, vi skal blive midt på vejen. Men vi skal respektere børn for, hvor de er, og hvad de er. Mit arbejde har altid taget udgangspunkt i FNs børnekonvention om børns rettigheder", lyder det engageret fra Ole Kyed, der ikke nøjes med en 40 timers arbejdsuge.

Arbejdet bærer frugt

Og arbejdet med at sprede budskabet om udfordring af de højtbegavede børn bærer frugt. Første hold af specialuddannede lærere har netop afsluttet deres uddannelse, og i den nye læreruddannelse bliver det skrevet ind som et område, alle skal kende noget til. "Og i Lyngby er der på skolerne både inspektører og lærere, der har øje for, at børnene skal udfordres," siger han.

De intelligente børn

I beskrivelsen af Ole Kyeds bog " De intelligente børn" fra 2007 hedder det: "Vi siger gerne, at alle børn skal have lige muligheder. Fint nok. Men hvis vi vender den om og siger, at en mus og en elefant skal have samme mængde føde, vil den ene dø af sult. Således også med børn." Man kan læse mere om de publikationer, Ole Kyed har bidraget til på www.olekyed.dk

Publiceret 13 November 2010 10:00

SENESTE TV