Jesper Sørensen med et par af de publikationer, udenlandske ansatte får, når de kommer til Danmark.

Jesper Sørensen med et par af de publikationer, udenlandske ansatte får, når de kommer til Danmark.

DTU hjælper de udenlandske ansatte

Nyhedsbrev og to netværk er seneste skud på stammen i DTU’s arbejde med at få et liv op at stå for medarbejdere, der kommer fra hele verden

Af
Af Grete Hansen

DTU har mange udlændinge ansat, og der er meget at hjælpe dem med, lige fra oplysninger om visum, arbejds- og opholdstilladelse, bolig, cpr.nr. og skat til at sørge for den sociale side af opholdet. De udenlandske medarbejdere arbejder fx som lektorer og professorer, videnskabelige assistenter og ph.d.-studerende. Mange har familie med, og dem skal der også tages hånd om. Til at hjælpe dem med at finde sig til rette i Danmark, har DTU en afdeling, IFS, International Faculty Services, der er en del af den centrale HR-afdeling. Derudover bruges et firma, Relocare, der har specialiseret sig i at hjælpe med boligsøgning, rådgivning om skole og dagsinstitutioner samt jobsøgning til den medfølgende ægtefælle. Om udfordringerne i arbejdet nævner Jesper Sørensen, en af de internationale konsulenter fra IFS, danskernes opdeling af arbejde og privatliv. "Som udlænding vil du gerne ud og møde nogen, du har måske ingen familie med og ingen venner. Men her er danskerne tilbageholdende med at invitere hjem. Det gør vi danskere ikke bare sådan overfladisk, man er venner, hvis man bliver inviteret hjem", siger han.

Usynlige grænser

Informationen og rådgivningen til de udenlandske medarbejdere foregår på mange forskellige måder, lige fra møder og trykte publikationer til seneste skud på stammen, to netværk og et nyhedsbrev. Der holdes bl.a. stormøder med medarbejdere fra fx skat og udlændingeservice. Hver anden måned er der introduktionsprogrammer, hvor rektor Lars Pallesen, der selv har arbejdet i udlandet, fortæller om DTU, strategi og den danske kultur, hvor der er mange usynlige grænser. Her får udlændingene en masse informationer, lige fra skat til de helt dagligdags og praktiske problemer man har som udlænding. Jesper Sørensen orienterer herudover om netværksmulighederne og de to nye netværk, der er etableret her i juni. Det ene netværk har fokus på sociale relationer på tværs af institutterne, det andet er for den medfølgende ægtefælle eller partner.

Mange forskellige
nationaliteter samlet
til “Meeting Denmark”.

Mange forskellige nationaliteter samlet til “Meeting Denmark”.

Lær dansk

"Hvis du kun arbejder og sover, bliver det trist. Og den medfølgende ægtefælle bliver også utilfreds, hvis der ikke sker noget", siger han. Det er rigtigt svært for den medfølgende ægtefælle/partner at få job. Der er tale om højtuddannede mennesker og alle spørger efter et job, men det lykkes kun for få. "Det bedste råd vi giver, er at lære dansk, og så studere eller tage frivilligt arbejde," siger Jesper Sørensen. De fleste bliver i tre år, hvor der kun betales 25 pct. i skat. Så er der fuld skat og så tager de fleste videre. "DTU har ingen fastholdelsespolitik, når vi taler om forskere. De skal rejse rundt og tilegne sig ny viden. Men vi ser gerne, at de kommer tilbage senere, eller er med til at promovere DTU ude i verden", siger han. Hver tredje måned holdes der kulturkurser "Meeting Denmark". hvor hele familien er velkommen til at deltage. Det foregår på et hotel i Næstved over to dage og giver også mulighed for at skabe relationer. På kurset "Den kulturelle ambassadør" arbejdes der med at klæde de danske ledere og medarbejdere på til at møde de internationale medarbejdere og deres familier. Der informeres om kulturforskelle, og de danske ledere skal tænke den internationale verden ind i ledelsesstilen og kende forskellene.

Samarbejde med kommunen

For at gøre det nemmere for udlændinge at få styr på de mange praktiske forhold, de skal sætte sig ind i, når de kommer til Danmark, arbejder DTU sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune om en enklere indgang. Noget i stil med "one stop shop" for udenlandske medarbejdere, som regeringen har opfordret til i de større danske byer og som København har oprettet. En måde, hvor de kan få hjælp uden at skulle flere forskellige steder hen.

Publiceret 22 June 2010 13:30