Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Lundtofteparken og helhedsplanen

Karl-Henrik Baum

Lundtofteparken 50 2.th

2800 Kgs. Lyngby

Høringssvar på helhedsplanens forslag om udvikling af Lundtofteparken kan udformes ud fra tre enkle principper:

1) Lundtofteparkens grønne områder skal bevares i deres helhed og fulde udstrækning. Intet grønt område må inddrages til nyt byggeri.

2) Der skal ikke ske bolig- fortætning i Lundtofteparken. Opførelse af nye boliger skal modsvares af en tilsvarende reduktion i den eksisterende boligmasse.

3) Nye boliger skal opføres som ejerboliger eller private udlejningsboliger. Der skal ikke etableres flere almene boliger i Lundtofteparken.

Ad1): De velholdte grønne områder giver Lundtofteparken en parklignende karakter, der er helt afgørende for et godt boligsocialt miljø i et område præget af grå blokke, der i sig selv ikke er arkitektonisk spændende. Men mængden af grønt råder bod herpå.

Derfor skal alle grønne områder bevares i deres helhed og fulde udstrækning.

Ad 2) og 3): Lundtofteparken er allerede i dag godt på vej til at få status som ghetto. Det fremgår af referater fra de årlige dialogmøder mellem boligorganisationen Samvirke og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Referaterne kaldes aftaledokumenter. I aftaledokumentet fra mødet i 2015 hedder det - citat:

“Ud fra de gældende kriterier for ghettoer nærmer Lundtofteparken sig med hastige skridt. Det forventes således, at bebyggelsen ved næste 'måling' vil have overskredet på så mange parametre, at den får mærkatet 'ghetto'.

Og i 2016 - citat:

“Ud fra de gældende kriterier for ghettoer nærmer fortsat Lundtofteparken sig med hastige skridt. I den seneste måling havde 41procent af beboerne i afdelingen anden etnisk herkomst end dansk.”

Det bør være indlysende for enhver, at de kommende års udvikling i Lundtofteparken skal modvirke og ikke fremme, at Lundtofteparken får status af en ghetto.

Derfor skal der ikke ske boligfortætning. Nyopførelse af boliger skal modsvares af tilsvarende reduktion i den eksisterende boligmasse.

Og eventuelle nye boliger i Lundtofteparken skal opføres som ejerboliger eller private udlejningsboliger for at opnå alsidighed i beboersammensætningen og undgå ghetto-dannelse.

Publiceret: 27. Juli 2017 10:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Det grønne område

ANNONCER
Se flere