Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Letbaneundersøgelse droppes: Opgaven var for upræcis og pengene slog ikke til

Så gik der - endnu mere - politik i letbanen. Borgmesteren har opgivet at gennemføre undersøgelsen om kommunens muligheder af at træde ud af letbanen. Kommunalbestyrelsens beslutning er så upræcist formuleret, at advokatfirmaet ikke kan løfte opgaven,

Da et flertal i den afgående kommunalbestyrelse tre dage før juleaften besluttede, at der skal “foretages en ekstern juridisk vurdering af Letbaneselskabets vurdering af, at kommunerne i fællesskabet kan betragtes som værende én samlet part”, som beslutningens præcise ordlyd var, håbede mange, at der nu var en afklaring på vej - og at der kunne komme ro på al det bøvl, der har været og er omkring den forkætrede letbane.

Men afklaringen kommer ikke. Borgmester Sofia Osmani (K) har nemlig valgt helt at droppe at gennemføre undersøgelsen.

Læs artiklen om undersøgelsen her

Årsag: Beslutningen kan ikke føres ud i livet. Advokatfirmaet Horten, som fik opgaven at lave undersøgelsen, kan ifølge borgmesteren ikke gennemføre den, fordi opgaven er alt for upræcis i sin formulering. Og fordi den økonomiske ramme til undersøgelsen er for lille.

Kommunalbestyrelsen valgte at bruge 85.000 kroner på en undersøgelse, som advokatfirmaet ifølge borgmesteren anslår kan koste op til 120.000 kroner.

Ikke muligt

Borgmester Sofia Osmani forklarer til Det Grønne Område:

“Som borgmester er det min opgave at sikre, at de beslutninger, kommunalbestyrelsen træffer, føres ud i livet. I denne sag har flertallet truffet en beslutning, der ikke umiddelbart lader sig realisere. Dels fordi formuleringen er upræcis, dels fordi den økonomiske ramme, der var opbakning til at bruge, har været begrænset,” siger hun - og fortsætter:

“Jeg har forelagt de politiske partier de forslag til en undersøgelse, advokatfirmaet er kommet med, og jeg har efter bedste evne søgt at mægle mellem de forskellige partier for at finde en formulering, der kan rumme alles synspunkter. Jeg har imidlertid måttet sande, at det ikke har været muligt at finde en løsning. På den baggrund har det været nødvendigt at skrinlægge undersøgelsen. Det er jeg rigtig ærgerlig over. For den konservative gruppe giver det dog ingen mening at bruge skatteborgernes penge på en undersøgelse, hvor vi ikke må stille de spørgsmål, vi ønsker svar på.”

Læs her, hvad Letbaneselskabets formand, Gladsaxes borgmsester Trine Græse, siger om letbanens fremtid

 

Det mest aparte forløb

Da den nu tidligere kommunalbestyrelse diskuterede sagen kort før jul, gik bølgerne voldsomt højt.

De har ikke lagt sig helt, bølgerne. Og slet ikke nu, hvor borgmesteren har valgt ikke at føre beslutningen ud i livet.

Viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S), som er tilhænger af letbanen, er på ingen måde tilfreds med forløbet, siger han til Det Grønne Område:

“De seneste syv dage er det mest aparte forløb, jeg har oplevet i mine mange år som medlem af kommunalbestyrelsen. Beslutningen i kommunalbestyrelsen er klokkeklar: Er vi part som kommune, eller er vi part sammen med de andre kommuner? Der har så været en debat siden, hvor Sofia Osmani har ønsket at udvide undersøgelsen i forhold til, hvad juristerne skal se på. Der er to årsager til, at det ikke er en god idé,” siger han - og uddyber:

“Man er nødt til at respektere kommunalbestyrelsens beslutninger. Man kan ikke lave dem om bagefter. Men er der et flertal for en anden undersøgelse, sætter jeg mig ikke imod. Det, der giver mening, er at undersøge, om vi som kommune er part med en parts rettigheder. Man kan ikke undersøge “hvad nu hvis”, som borgmesteren ønsker det.”

’Second Opinion’

Simon Pihl Sørensen understreger, at Letbaneselskabet allerede har undersøgt, om kommunerne enkeltvis kan træde ud af letbanen.

Læs om Letbaneselskabets undersøgelse her

“Der ligger et notat fra Letbaneselskabet om partstatus, og det var det, vi skulle have haft en 'second opinion' på. Borgmesteren har ønsket at udvide undersøgelsen til at dække forhold, der ikke var behandlet i letbanens notat vedrørende partsstatus. Og det var ikke det, kommunalbestyrelsen besluttede. Jeg synes det er ærgerligt, at det nu ikke afdækkes. Og forstår faktisk ikke, at vi er endt her. Efter en klokkeklar beslutning.”

“Det ville have været godt, at der kom afklaring af de her ting. Men den får vi ikke. Jeg er ikke tunghør. Jeg har set, at der er en betydelig skepsis. Letbanen fyldte meget i valgkampen, og derfor er det naturligt at få afdækket de her ting. Måske kunne vi så komme videre - også med at diskutere andre, meget væsentlige ting, som ikke blev diskuteret i valgkampen på grund af letbanen,” slutter Simon Pihl Sørensen.

Det har ikke været muligt at træffe Søren P. Rasmussen (V) for en kommentar til sagen.

Publiceret: 10. Januar 2018 09:30
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Det grønne område