DEBAT: En arrogant kommune

Mogens Friis,Langs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

DEBAT Lyngby-Taarbæk Kommune fortsætter en nedgroet tradition som en arrogant kommune, som ikke efterkommer borgernes ønsker om demokratiske afstemninger om vigtige forhold eller forskellige nævns afgørelser.

Tilmed tillader byrådet, at man overskrider en ”Gylden regel” om, at ledende embedsmænd ikke skal udtale sig om klare politiske spørgsmål som for eksempel letbane eller fredningsafgørelser. Det er uhørt og frækt af den pågælden embedsmand, der har gjort sig politisk bemærket igen og igen med overtrædelsere af regler og nævnsafgørelser.

Kommunens afgørelser i byplanområdet bliver udrullet som i et diktatur over for borgerne. Den udemokratiske socialdemokrat Simon Pihl Sørensen har hovedansvaret for denne helt igennem umoderne og utiltalende fremgangsmåde som formand for udvalget.

Jeg mener, at mine holdninger har 100% opbakning af borgerne – det samme kan man næppe sige om byrådets arrogance over for samme borgere – det ser vi gang på gang for eksempel i Lundtofte-sagen som i mange andre tilsvarende sager, hvor borgerne helt konsekvent ikke bliver hørt.

Vanvittige og ulovlige parkeringsregler på villaveje håndhæves nidkært uden undskyldninger over for borgerne, og bøderne bliver ikke tilbagetrukket - regelændringer kommer alt for sent til gengæld. Dette er et tydeligt eksempel på manglende konduite og respekt.

I sin tid fik jeg et arrogant svar fra Borgmesteren ang. den lille skov på Dyrehavegårds jorder, at den kunne fældes uden videre. Det viste sig så, at det kunne den ikke, og at den af Naturstyrelsen blev erklæret som en fredsskov efter min henvendelse til styrelsen. Det talte man om i byrådet i flere måneder med slet skjult vrede. Borgmesteren var uden interesse i at beskytte områdets naturværdier, men var mere optaget af at opfylde Novozymes’ ønsker end borgernes.

Lyngby-Taarbæk Kommune ledes ikke som en moderne kommune, hvor borgerne bliver ordentligt hørt, og man efterlades med et tydeligt indtryk af, at der ikke er nogen i byrådet, der kan se, at den er helt gal med udviklingen af et mere tidssvarende demokrati.

Der er helt generelt plads nok til en cykelsti på det meste af Firskovvej, det kan man ved selvsyn se - og sæt så hastigheden ned til 40 km på den ”kritiske” del af strækningen lige før Klampenborgvej, så skal det nok fungere, og hold så fingrene fra det fredede område på Ermelunden.

Der kommer uden tvivl et hav af andre langt alvorligere trafikproblemer pga. letbanen - ikke mindst trafikulykker, desværre.

Publiceret 29 August 2019 23:00