DEBAT: Vindmøller og mobilmaster – har de noget til fælles?

John Tefke, M-KB (K)Næstfmd., byplanudvalget

DEBAT Som det fremgår af DGO, har byplanudvalget sagt nej til en mobilmast på Lottenborgvej.

Nogen vil tænke, er I spittergale – TDC siger at behovet er akut.

Det er nok som med telemaster, som det er med vindmøller. Mange vil gerne have grøn strøm, men ingen vil have vindmøllerne tæt på deres område.

Det samme med mobilmaster. De fleste anvende teledata – men ikke ret mange er begejstrede for de 36 meter høje master.

Konservative har to gange har sagt nej til mobilmastplaceringen, tidligere i Mølleådalen ved Lærkereden og nu ved Lottenborgvej.

Placeringen i Mølleådalen virker grotesk midt i et naturområde. Her foreslog vi Eremitageparkens skorsten.

Ved Lottenborgvej var der efter det oplyste tidligere en sendemast, hvor Base Camp nu bygger. Base Camp bliver 22 meter højt. Der var en mast før på grunden, så må man tage en for holdet og placerer den på taget, det har man dog ikke være interesseret i.

Nu har jeg ikke tekniske indsigt, og jeg kan ikke garantere, at de forslåede steder er ideelle, men det skal ikke være sådan, at vi politikere bare skal bukke og neje, når selskaberne skal have master.

Vi skal dog sikre borgerne en rimelig dækning. Derfor har vi bedt forvaltningen udarbejde et kort om mulige placeringer af mobilmaster. Hvis der kan opnås politisk enighed om placeringen, så bliver det også nemmere i fremtiden. Forvaltningen behøver ikke udarbejde sager til Byplan hver gang, og teleselskaberne vil opleve en nemmere proces.

Men indtil videre vil vi tage sagerne, som de kommer, og vil have lov til at bruge vores sunde fornuft og passe på hvor de placeres, for undgår dem gør vi ikke.

Publiceret 28 August 2019 13:00