Letbanearbejdet er i fuld gang i Lyngby, hvor entreprenørvirksomheden Aarsleff er ved at etablere to nye tunneler ved Lyngby Station. Foto: Hovedstadens Letbane

Letbanearbejdet er i fuld gang i Lyngby, hvor entreprenørvirksomheden Aarsleff er ved at etablere to nye tunneler ved Lyngby Station. Foto: Hovedstadens Letbane

Risiko for arbejdsulykker skal mindskes: Skal lære om sikkerhed, inden de arbejder på letbanen

Medarbejdere, ledere og entreprenører på letbaneprojektet skal alle gøre en ekstra indsats for at mindske risikoen for arbejdsulykker.

Af
Lars Schmidt

Alle medarbejdere i letbaneselskabet og hos de entreprenører, som hen over de næste år skal opføre letbanen, skal igennem et uddannelsesforløb med fuldt fokus på arbejdssikkerhed, inden de får lov til at arbejde med letbanen.

For arbejdsulykker skal så vidt muligt undgåes. Derfor gør man noget, som ifølge en pressemeddelelse helt grundlæggende er anderledes end normen i byggebrancen.

Man vil skabe en sikkerhedskultur på letbaneprojektet. For trods mange års indsats for at styrke sikkerheden i bygge- og anlægsbranchen generelt er antallet af arbejdsulykker stadig højt.

"Hovedstadens Letbane har en særlig forpligtelse til at være blandt frontløberne, når det gælder sikkerhed i bygge- og anlægsbranchen.

Derfor er det vigtigt at skabe et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed er tungt forankret i ledelsen og hos de enkelte medarbejdere," siger borgmester Erik Nielsen (S) fra Rødovre Kommune, som sammen med Lyngby-Taarbæk står bag projektet sammen med ni andre kommuner og Region Hovedstaden.

Vestegns-borgmesteren, der har en faglig baggrund som smed og er tidligere tillidsmand og sikkerhedsrepræsentant, har selv erfaring med sikkerhedsproblematikker.

Forebygges med uddannelse

Hovedstadens Letbane har hentet inspiration til den nye indsats i olie- og gasbranchen, som har formået at skabe markante resultater på området.

Selskabet har derfor indledt et tæt samarbejde med brancheorganisationen Olie Gas Danmark og flere aktører i denne branche og håber, at det kan skabe tilsvarende ændringer i bygge- og anlægsbranchen.

Helt centralt i indsatsen står et uddannelsesforløb kaldet Safety Academy, som samtlige medarbejdere i selskabet og entreprenørerne skal deltage i. Safety Academy består af en række obligatoriske kurser, hvoraf nogle er målrettet alle medarbejdere, mens andre er målrettet ledere i byggeorganisationen.

Safety Academy indeholder blandt andet en introduktion til selskabets sikkerhedskultur, udvikling af konkrete færdigheder til sikkerhedsarbejdet på byggepladserne samt en omfattende lederuddannelse, der har fokus på, at sikkerhed bliver en del af det at lede og ikke et ”påhæng” til ledelse.

Fagforeningen 3F bakker også op om indsatsen, skriver letbaneselskabet i sin pressemeddelelse.

Ifølge Thomas Overgaard, der er formand for 3F Vestegnen, er det netop en vedholdende indsats og uddannelse af medarbejderne, der skal til for at sikre en arbejdsplads uden ulykker.

"Selv om virksomheder og organisationer arbejder hårdt på at nedbringe antallet af arbejdsulykker, sker der desværre fortsat alt for mange ulykker på de danske byggepladser. På letbaneprojektet kommer mange forskellige entreprenører til at arbejde sammen på kryds og tværs, og derfor er det helt afgørende, at bygherre, arbejdsgivere og medarbejdere går sammen for at skabe en fælles stærk sikkerhedskultur på tværs," siger Thomas Overgaard og fortsætter:

"Det kræver et højt niveau af viden og kompetencer hos medarbejderne, men også det rette mindset hos bygherren om, at sikkerhed er en ufravigelig del af arbejdet. Derfor er vi glade for, at Hovedstadens Letbane går systematisk efter at skabe en varig og stærk sikkerhedskultur."

I kontrakterne der stilles krav om, at entreprenørerne dokumenterer deres sikkerhedsarbejde over for selskabet, og det er vigtigt for ejerkredsen.

”Sikkerhed har højeste prioritet i alt, hvad vi gør og bygger. Derfor er det vigtigt, at alle parter tager ansvar og tænker sikkerhed som en naturlig del af arbejdet, hvis ambitionen om nul arbejdsulykker skal lykkes," understreger borgmester Erik Nielsen.

Publiceret 24 August 2019 11:45