Debat: Dybt bekymrede over spareforslag på børne- og ungdomsområdet

VS Netværket, LUN Netværket, BV Netværket, HLL Netværket, Selvejende Netværk, Netværk Taarbæk Børnehus

DEBAT Høringssvar vedr. kommunens budgetudfordringer for 2019 og budgetoverslag 2020-2023:

Vi sender hermed et fælles høringssvar fra kommunens seks netværk, der sammen repræsenterer alle daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk kommune. Vi læser med stor bekymring det fremsatte spareforslag, hvor Lyngby-Taarbæk kommune endnu engang lægger op til besparelser på børne- og ungeområdet.

Et område som over en længere periode har været genstand for stort fokus grundet for få normeringer både lokalt og landsdækkende.

Som bestyrelsesmedlemmer og netværks repræsentanter er vi dybt bekymrede og uforstående overfor, at dagtilbuddene stilles overfor spareforslag, hvor langt de fleste direkte vil påvirke normeringerne negativt.

Vi finder det ikke anstændigt, hverken over for vores børn ej heller personalet i institutionerne, at der lægges op til at mindske normeringen yderligere. Hvis vi skal have et værdigt dagtilbud for børn og pædagoger, er vores enstemmige anbefaling derfor, at kommunens kerneydelse, dagtilbudsområdet, friholdes for besparelser.

Kommunen bør i stedet være ambitiøs og investere på området. Al forskning viser, at en tidlig indsats blandt de 0-5-årige er en investering på længere sigt, dels for det enkelte barn, men også for kommunen og samfundet. Vi er også af den overbevisning, at kommunen kan forebygge fremadrettede budgetoverskridelser på specialområdet, hvis der sikres en tidlig, kompetent og tilstrækkelig indsats.

Vi ser meget positivt på den dialog om dagtilbudsområdet, der er startet op med Børne- og ungeudvalget og borgmester Sofia Osmani. Vi ser frem til at fortsætte en konstruktiv dialog, hvor konkrete løsninger og handlinger kan sikre holdbarhed på lang sigt.

Publiceret 09 July 2019 08:00