DEBAT: Letbanen - det, vi tror på – eller?

Mogens FriisLangs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

DEBAT Intet udgangspunkt er bedre end en blød, behagelig lænestol og en friskbrygget kop kaffe for at vurdere et veloverstået valgcirkus.

Jeg vil gerne benytte dette indlæg til at lykønske viceborgmester Simon Pihl Sørensen med hans 4. strandede forsøg på at komme i Folketinget, som jeg vil vurdere som en kæmpe fordel for borgerne i kommunen, for nu får han lejlighed til som kommunens repræsentant i Hovedstadens Letbane at følge den fremadskridende implementering og gennemførelse af projektet, til det både er afsluttet og i drift. Mange af kommunens borgere vil sikkert se frem til at få flere informationer om navnlig økonomien end glatte pressemeddelelser fra Letbaneselskabet.

Erfaringen fra Aarhus Letbane har vist, at den stort set ikke har kunnet leve op til nogen af forventningerne. Her tænker jeg på, at passagertallet er 50% under prognosen, og at det ikke har rettet sig i løbet af et år, efter banen er udvidet til Odder og Grenaa. Mange har i byggeperioden anskaffet sig en økonomisk og fleksibel mikrobil – endda også nogle små elbiler. Begge biltyper er fuldt konkurrencedygtige i forhold til et periodekort til letbanen. Så den samlede økonomi og fremtid for letbanen ser ikke alt for lys ud.

Dertil kommer utilfredsheden over, at mange buslinjer er nedlagt pga. besparelser, hvilket giver en stærkt forringet rådighed og fleksibilitet i den offentlige befordring – især for studerende og pensionister. De studerende kan selvfølgelig benytte en cykel, men det er straks sværere for en gangbesværet pensionist at skulle gå flere km for at nå et letbanestoppested, når vi taler om randområdernes afstand til linjeføringen.

Til de mere kuriøse effekter ved letbanen hører de mange trafikuheld, min. et til to hver måned, hvilket aldrig har været tilfældet med busserne, så spørgsmålet er vel, hvor sikker letbanen er ift. andre trafikanter.

Jeg har bestemt ikke noget imod religion, uanset hvilken, men jeg er betænkelig, når Simon Pihl Sørensen har udtalt: ”Jeg tror på ideen og projektet”. Dybden af logikken i denne tro er jeg meget i tvivl om, når det kommer til pengene og økonomien. Kort sagt har to kommissioner dømt letbanen ude som et samfundsmæssigt økonomisk urentabelt projekt.

Socialdemokrater er altid dejligt optimistiske - både ved 1. maj-fest med svingende røde faner, og når de i det hele taget agerer politisk i Folketinget. Ser man på de kooperative virksomheder, der er drevet af fagbevægelsen, er de gået konkurs og afgået ved døden hver og en. Anderledes er det med de offentlige skattefinansierede projekter, som Socialdemokraterne har været stærkt involveret i. De kan alle sammen bære en smuk, gylden laurbærkrans af budgetoverskridelser fra 150-200%. Her taler vi om milliardoverskridelser i navnlig infrastruktur som fx Metroring 1 og 2 og den kuldsejlede Togfond, hvor fantasimilliarderne skulle komme fra olieeventyret i Nordsøen. Det er ikke aktuelt længere pga. faldende oliepriser og stigende omkostninger til indvinding.

Politikere glemmer ofte, at det ikke er troen på en bestemt ideologi, der driver samfundet frem. Udviklingen kommer, uanset hvad vi mener om den, fra Silicon Valley til Kinas mange ingeniøruniversiteter og kæmpe produktionskapacitet i kraft af en milliardbefolkning, men også fra ”Robert og Roberta” – altså teknologien.

Deng Xiaoping satte udviklingen i gang i det Kina, vi kender i dag, med det kendte citat: ”Det er ligegyldigt, om katten er sort eller hvid, bare den fanger mus”. Han viste dermed, at den gennemgribende samfundsudvikling kommer fra nye teknologier og ikke fra hverken det amerikanske Senat, Folketinget eller EU. Når vi ser tilbage på, hvilken samfundsforandring den digitaliserede verden og Internettet har givet, er verden blevet totalt global både inden for forskning og handel på en måde, vi aldrig før har set.

Udviklingen er her allerede, men i Lyngby er der også tilbageskridt, når man ikke prioriterer det grønne miljø og energiforbrug på en mere tidssvarende måde. Fx giver Letbanen jo ikke samlet set en trafikal forbedring eller mobilitet – snarere tværtimod.

Letbanen er ikke energimæssigt grøn, og den er totalt ubrugelig som en hurtig og effektiv transportform ift. fx små elbiler, som man kan leje på minutbasis for helt ned til 2 kr.

Publiceret 19 June 2019 15:00