DEBAT: Vi forældre må sige fra nu

Susanne Bjerregaard VristCand.Scient.Oecon, mor til toAhornvej 17, Virum

DEBAT Jeg har streamet seneste kommunalbestyrelsesmøde på kommuneTV, hvor der blev der stillet relevante spørgsmål vedrørende vores dagtilbud i Lyngby Taarbæk Kommune (LTK).

Jeg hæfter mig særligt ved vores børne- og ungeformand Gitte Kjær-Westermanns forsøg på at negligere de udfordringer, som påpeges på mødet.

Jeg kan som mor sige klart og tydeligt, at der ikke er tale om et enkeltstående tilfælde, når en mor beretter om, at en pædagog står alene med 11 vuggestuebørn. Jeg har selv oplevet at aflevere mit barn i børnehaven, på en stue med én pædagog og 21 andre børnehavebørn og jeg oplever jævnligt eksempler på helt skæve normeringer i min datters integrerede institution i Virum.

Antagelsen om enkeltstående tilfælde kan klart afvises, med henvisning til de faste vagtplaner i institutionerne. Ifølge en sådan, er det f.eks. fuldstændig planmæssigt, at der er 2 voksne (ikke nødvendigvis pædagoger) til 23 børnehavebørn om eftermiddagen i tidsrummet ca. kl. 13-15:30.

I LTK rykker børnene fra vuggestue til børnehave, når de er 2 år og 10 måneder. I perioder med flere af disse skift, er det derfor ikke usandsynligt, at en håndfuld af børnehavebørnene bruger ble og bemandingen ændres ikke, i forbindelse med disse skift. 2 voksne til 23 børnehavebørn, hvoraf 8 var omkring 3 år, lige startet i børnehave og stadig blebørn, var hverdagen i min datters børnehave i efteråret 2018. Den garvede pædagog kommenterede det, næsten opgivende, en eftermiddag, hvor der herskede mere eller mindre kontrolleret kaos: ”Omsorg – det er der ikke tid til”. Det gjorde ondt i morhjertet og vilkårene over flere måneder, var simpelthen ikke i orden, for hverken børn eller personale. Det kan man næppe kalde et enkeltstående tilfælde.

Der bliver foretaget tilsyn i kommunen, men hvad kan vi egentlig bruge det til? Der er tydeligvis en uoverensstemmelse mellem det der opleves på tilsynet og hvad vi forældre oplever i dagligdagen. Jeg vil være ked af, hvis vi er nået derud, hvor det kræver dokumentation via skjult kamera, for at bevise, at vi forældre ikke lyver og finder på ”historier”, som Gitte Kjær Westermann antyder mellem linjerne.

Det er dyrt, at rette op på et område som har været nedprioriteret længe. Og så kræver det mod. Mod til at turde sige, at vi vil mere for vores dagtilbud i LTK. Gitte Kjær Westermann påstår, at småbørnsforældre ser LTK som en attraktiv kommune fordi vi har gode dagtilbud - hvor finder hun beviser på det? Forældre gik på gaden d. 6 april, netop for at påpege, at de nuværende forhold ikke er attraktive.

Jeg medgiver, at vi har et godt ry på skoleområdet – men kunne det mon tænkes, at det også hænger sammen med, at vi er en kommune med ressourcestærke forældre?

Tiden er inde til, at vi forældre siger fra. Nok er nok og jeg bakker stærkt op om bedre forhold i vores dagtilbud. Og minimumsnormeringer er blot et minimum, eller kald det en bundprop, om du vil. Det er en garanti for vores mindste og det bør vi som en rig kommune finde råd til.

Publiceret 14 June 2019 15:00