DEBAT: Ingen bassiner i Lundtofte - overhovedet

Michael M. Jørgensen, fmd.Lundtofte Borgerforening

DEBAT Lundtofte Borgerforenings bestyrelse har arbejdet på mange fronter i forhold til de kommunale planer om at placere spildevandstekniske anlæg i hestefolden lige nord for motorvejsafkørslen og i selve Lundtofte landsby.

Vi er nu også klar med vores høringssvar. Der er udarbejdet 60 høringssvar, heraf har vi valgt særligt at fremhæve 12 høringssvar – både de 12 fremhævede og de 60 samlede høringssvar kan findes her: http://www.lundtofteborgerforening.dk/hoeringssvar/ Vi skal understrege, at høringssvarene stadig er i udkast. Vi håber på, at vore medlemmer, naboer, borgere og øvrige interesserede, herunder interesseorganisationer vil afgive høringssvar om disse planer.

Foreningens mål er at der ikke skal opføres bassiner af nogen art i hestefolden og i landsbyen eller på nogen andre grønne områder i kulturmiljøet ved Lundtofte landsby. Disse bassiner har intet med Lundtofte, vore grønne områder og folde at gøre.

Det er tekniske anlæg, der opføres, fordi der opføres erhvervsbyggeri i traceet. Derfor er vores indstilling, at de behov, der udspringer af ønsket om at udvikle erhvervsbyggeri, løses i erhvervsområdet. De skal ikke løses i et boligområde, i et bevaringsværdigt kulturmiljø, på en sportsplads og i en hestefold op til 2 km væk fra, hvor behovet er opstået, som følge af erhvervsbyggeri.

Det kan vi alle bidrage til at understrege overfor forvaltningen og vore lokalpolitikere ved at give vores mening til kende. Det kræver alene at man sender sit høringssvar til trafikmiljoebaeredygtighed@ltk.dk og at man påfører sit navn og adresse. Alt indhold er helt op til afsender. Sidste frist er den 20. maj 2019. Vi stiller vores materiale til rådighed for alle, der ønsker at blive inspireret til, hvad man kan skrive eller gerne vil se, hvordan man gør.

Hvis man sender flere svar anbefaler vi, at man sender sine høringssvar et for et. Der er ikke helt klarhed over, hvordan de tælles med, men hvis man sender dem alle samlet, giver man i hvert fald mulighed for at registrere dem som et samlet svar. Derfor sender vi svarene et for et. Vi har lagt alle høringssvar og vejledning op på vores hjemmeside http://www.lundtofteborgerforening.dk/hoeringssvar/, hvor der også er link til det kommunale høringsmateriale.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv blot en mail til info@lundtofteborgerforening.dk

Publiceret 25 May 2019 09:00

SENESTE TV