DEBAT: Ro og balance i institutioner og familieliv

Sofie groth, Børnepsykolog og folketingskandidat for Alternativet

DEBAT

I Lyngby-Taarbæk kommune er der en klar strategi og vision på børneområdet. Her er der et ønske om, at alle børn skal have mulighed for at trives og udvikle sig. Kort sagt så skal vores børn trives, for at vores samfund trives. Men hvordan ser det ud med normeringerne i Lyngby-Taarbæk kommune? Jeg var forbi demonstration om minimumsnormeringer i Lyngby for et par weekender siden. Her talte jeg med borgerne om vigtigheden i den gode kontakt og tilknytning i daginstitutionerne. Som børnepsykolog, mener jeg, at udviklingen af en god selvfornemmelse i relationer sker i den tidlige voksenkontakt og er forudsætningen for trivsel, indlæring og gode relationer senere i livet. Jeg tror på at den stigning af børn, som jeg ser i skolerne, der oplever stress, angst eller har opmærksomhedsvanskeligheder, unægtelig hænger sammen med de tidlige tilegnelser af selvregulering og opmærksomhed, som sker i den tidlige voksen-barn tilknytning.

Men én ting er at se på kvantitet og kvalitet i daginstitutionerne, noget andet er, hvor tidligt vi overlader vores børn til disse. I Lyngby-Taarbæk Kommune er en stor del af børnepolitikken rettet mod tidlig og forebyggende indsatser. Her er der en klar forståelse af, at forebyggende indsats betaler sig. For når så mange børn stifter bekendtskab med institutionslivet så tidligt, kalder det unægtelig på en kontinuerlig refleksion over, om indsatserne i institutionerne er gode og forebyggende. Jeg vil mene, at vi både bør se på voksenkontakten i daginstitutionerne, samtidig med at vi skaber de bedste betingelser for balance og fleksibilitet i familielivet, så det er muligt som forældre at være fysisk og mentalt til stede de første år af deres børns liv. Som børnepsykolog og folketingskandidat for Alternativet, mener jeg, at vi bør have modet til at udfordre status quo og turde satse på mere progressive, bæredygtige og forebyggende indsatser, så vi sikrer, at vores børn får den bedste start på livet. Mange af de forældre jeg talte med i Lyngby-Taarbæk kommune, fortalte ligeledes, hvor svært det kan være at skabe balance mellem arbejds- og familieliv. Mange småbørnsforældre har brug for mere ro og balance mellem familie og arbejdsliv end det er tilfældet i dag. Vores arbejdsliv er langt og jeg mener, at der er perioder i ens liv, hvor man kan og vil arbejde meget. Til gengæld er der også perioder, hvor man enten ikke kan eller vil arbejde på samme høje aktivitetsniveau. I Alternativet mener vi, at det skal være muligt at arbejde 30 timer om ugen, så der er tid og ro til andre ting i livet f.eks. at sikre ens børn en god kontakt og tilknytning.

Publiceret 23 May 2019 09:00

SENESTE TV