DEBAT: Kommunen ikke presset på Politigrunden

John Tefke, M-KB (K), næstfmd. byplanudvalget

DEBAT Ib Steen Olsen beskriver, hvordan statens ejendomsselskab Freja ejendomme er sat i verden for at sikre staten størst mulig indtjening på salg af offentlige grunde. En strategi, der ifølge Ib Steen Olsen har resulteret i, at kommunen har ladet sig presse til byggeriet på Politigrunden.

Lad mig slå fast som næstformand i Byplanudvalget. Når vi tager stilling til hvad der må bygges, hvor højt osv. kender vi ikke salgspriserne – og vi behandler sagerne ens uanset hvem der er ejer. Freja ejendomme kan dermed ikke som statsligt selskab lægge et særligt pres på kommunen.

Ligesom enhver anden grundejer har Freja ejendomme en byggeret, inden for enten en lokalplan eller kommuneplanens rammer. Det er politikere og forvaltning nød til at respekterer, og dette er forhandlingsgrundlaget, man går ud fra. Ejer har en rettighed og nogle ønsker. Kommunen kan ikke nægte rettighederne, men de kan sige nej til ønsker, der går udover den byggeret ejer har. Omvendt kan ejer vælge at lade bygningerne stå tomme og uvirksomme hen – til skade for byens samlede indtryk. Så der er ikke frit slag i bolledejen - for hverken ejere eller forvaltning.

Byplanudvalget består af forskellige partier. Ingen har absolut flertal og der er langt fra altid enighed. Når der gives en godkendelse, har det derfor også ofte krævet, at bygherre har måtte ændre deres projekter flere gange, før politikerne er blevet enige. Det kan også ske, at man helt siger nej, og så må ejeren opgive projektet og komme med et nyt projekt – eller sælge ejendommen eller lade den stå tom.

Det bedste eksempel jeg har været med til, er de kommende ungdomsboliger på Atlas Grunden, som oprindelig lå på ca. 510 boliger i højder på 28 meter, og som nu ser ud til at ende med ca. 320 boliger med en højde på 16 meter.

Det må være et godt bevis for, at politikerne ikke er styret af, hvad der er givet af priser for grunden.

Spørgsmålet om Freja Ejendomme kan jeg generelt godt forstå, at man som borger føler sig særlig stødt over, at projekterne fra ejers side, søges gjort så store som muligt, for at maksimere indtjeningen. Det er jo vores fælles værdier de sælger – og andre hensyn end profit burde derfor spille ind. Som lokal borger kunne jeg godt ønske mig, at staten overdrog deres grunde til kommunerne, fremfor til Freja ejendomme.

Så kunne vi frit som kommune vælge om byggeretter skulle udnyttes – eller om vi havde mere brug for en grøn park, en skole, plejeboliger eller noget helt fjerde. Fællesskabets ejendomme ville komme fællesskabet til gode. Men da antallet af statslige ejendomme ikke er det samme i alle kommuner, er det ikke en løsning Folketinget vil acceptere. Her er ønsket, at landets borgere samlet set, skal tjene mest muligt på de statsligt ejede grunde ( – og det er der måske også en vis retfærdighed i).

Publiceret 15 May 2019 15:00

SENESTE TV