DEBAT: Faldende efterspørgsel i dagplejen

Martin Vendel Nielsen (K)Næstfmd., børne- og ungdomsudvalget

DEBAT Vi har været nødt til at reducere antallet af pladser i dagplejen fra 1. januar 2020, da efterspørgslen har været faldende.

Nogle vil mene, som jeg, at dagplejen er det bedre tilbud eller ligefrem det bedste tilbud til 0-3 årig i Lyngby-Taarbæk. Andre, og det er det store flertal, vil hellere have deres børn ind i et børnehus eller en ren vuggestue uanset at normeringen i dagplejen er særlig god, uanset at der er tale om et lille, men trygt børnemiljø med læreplaner og uanset at børnene bliver mødt af engagerede dagplejere, som løbende bliver kompetenceudviklet.

Vi kan ikke nedjustere i børnehuse og vuggestuer med den ene hånd, når der er færre børn og med den anden hånd lade dagplejere går rundt med få eller ingen børn. Derfor har vi været nødt til at foretage denne reduktion, men budskabet fra den konservative gruppe er klart: Vi er parate til at ansætte nye dagplejere, når dagplejen igen bliver mere efterspurgt.

Publiceret 15 May 2019 08:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.