Debat: Løsningen skal findes i Folketinget

Martin Vendel Nielsen, M-KB (K),Næstfmd., børne- og ungdomsudvalget

DEBAT Normeringerne i Lyngby-Taarbæk Kommune ligger meget tæt på det niveau, som BUPL anbefaler. Blandt andet derfor mener vi ikke, at en landspolitisk diskussion i en folketingsvalgkamp om for lave normeringer, som blandt andet er udløst af en DR-dokumentar, alene kan løses lokalt. Løsningen skal findes i Folketinget.

Hvis man i Folketinget efter et valg kan blive enige om at finde pengene til at ændre normeringerne, så vil vi selvfølgelig se frem til det. Alle kommuner har en interesse i at tilbyde borgerne den bedst mulige service, hvilket alle 98 kommuner arbejder med hver dag.

Kommunerne er underlagt et serviceloft udstukket af Folketinget, som gør, at vi ikke frit kan bruge mange flere penge på et bestemt område. Højere takster eller skatter vil heller ikke kunne bidrage, da det ikke står kommunerne frit for at hæve taksterne eller kommuneskatten og lade pengene gå til højere service. I det omfang vi ville kunne flytte rundt på midlerne, så ville penge skulle tages fra andre områder, f.eks skolerne.

Vi mener ikke, at minimumsnormeringer alene skaber bedre daginstitutioner. Gode ledere, som vi har i kommunen, evner at disponere midlerne og motivere medarbejderne til at gøre en god indsats, hvilket til syvende og sidst skaber de bedste rammer for børnene. Dertil kommer, at vi fortsat arbejder målrettet med at nedbringe det alt for høje sygefravær blandt personalet. Flere institutioner har allerede haft succes med at få det nedbragt.

Jeg er selv far til tre børn og har ligesom andre forældre stået med den følelse, at intet pasningstilbud vil kunne være bedre end det, som vi forældre selv, hvis en af os kunne gå hjemme i længere tid end i dag, ville kunne skabe for vores egne børn. Sådan er virkeligheden imidlertid ikke, selvom det anbefales af forskere. Det ville kræve en reform, som forlængede barselsorloven markant, så den fremover varede ca. 104 uger.

Publiceret 18 April 2019 15:00

SENESTE TV