Debat: Mulighed for kortere skoledage

Ina Strøjer-Schmidt (SF),Folketingskandidat

DEBAT Skolernes trivselsmåling viste, at trivslen hos eleverne i Lyngby-Taarbæk Kommune er bedre end landsgennemsnittet.

I undersøgelsen er der bl.a. blevet spurgt til, hvor glade eleverne er for skolen. Selvom trivslen er bedre end gennemsnittet, er det måske alligevel muligt at gøre børnene endnu gladere for at gå i skole ved at gøre skoledagen kortere.

I hvert fald forholder det sig sådan, at 8 ud af 10 elever i en national undersøgelse mente, at skoledagen er for lang.

Det er en stigning fra før skolereformen. Før reformen mente 46 procent af eleverne, at skoledagen var for lang. Tallet er steget til 82 procent af eleverne. En tidligere undersøgelse viste ligeledes, at også halvdelen af forældrene mener, at skoledagen er for lang. Forældrene nævner bl.a., at de oplever, at børnene er trætte, stressede, ukoncentrerede og at børnene har måtte opgive fritidsaktiviteter.

Men er der noget om snakken?

Det ser sådan ud. Danmark er det land af de 36 OECD lande, hvor eleverne har næstflest obligatoriske undervisningstimer. Men der er en smule lys i horisonten. Fordi for nylig indgik partierne i skoleforligskredsen en aftale om, at der fremover for skolerne er mulighed for at søge om lidt kortere skoledage. Efter min mening måtte der gerne have været mulighed for en yderligere forkortelse udover det aftalen tillader.

Men det er et skridt i den rigtige retning. Så hvis skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune mener, at skoledagen er for lang, kan de søge om forkortelse af skoledagen, når den nye folketingsbeslutning bliver til praksis i kommunen.

Publiceret 15 April 2019 10:30

SENESTE TV