Debat: Mister lysten til at bo i Lyngby

Niels From Jægersborgvej 1, 4. tvBente-Ingrid Bruun,Jægersborgvej 3, 2. thKgs. Lyngby

DEBAT Keine Hexerei nur Behändigkeit!

Efter at Nordsjællands Politi har godkendt en skilte- og afmærkningsplan for A-M vejprojektet - Lyngby Hovedgade / Jægersborgvej, vil den sydlige ende af den private fællesvej Frem blive inddraget som en lukket byggeplads, hvor KPC i de kommende 2 år kan agere som det passer dem. Det kaldes midlertidige foranstaltninger.

Der er allerede lagt asfalt på den øvre ende af en planlagt til - og frakørselsvej til en privat P-kælder på A&M grunden. Vejen bygges henover den private fællesvej Frem, og der er endnu ikke eksproprieret jord fra Jægergårdens matrikel 2 d.

Først når A&M byggeriet er færdigt, og den private fællesvej Frem har ændret vejstatus ud for Jægergårdens matrikel, vil kommunen søge om politiets godkendelse/samtykke af en formentlig allerede færdigbygget til - og frakørselsvej.

Men ifølge § 57 stk. 2 i loven om private fællesveje - så skal der handles i omvendt rækkefølge -" Kommunalbestyrelsen kan med Politiets samtykke bestemme, at der på en privat fællesvej skal foretages ændringer og foranstaltninger ......." - Samtykket skal ligge før og ikke efter foretagne foranstaltninger.

Med dette vejprojekt betaler beboerne i Jægergården en høj pris, fordi de mister deres vejret, så de ikke længere har mulighed for at køre og parkere ud for egen matrikel.

De vil heller ikke blive afskærmet imod trafikstøj.

Vi er ved at miste lysten til at bo i Lyngby-Taarbæk kommune.

Publiceret 15 April 2019 10:30

SENESTE TV