056

056

DEBAT: "Vi har brug for en mere ambitiøs ungdomspolitik"

Kasper Langberg, M-KB, Radikale

DEBAT Center for Ungdomsforskning (CFU) havde som én af konklusionerne i deres seneste store trivselsundersøgelse fra 2018 følgende resultat:

”Samlet set svarer 29 pct. (af 7-15-årige), at de tit har hovedpine, ondt i maven eller kvalme. Der er dog store alders- og kønsforskelle, og blandt de 15-årige piger er det næsten halvdelen, der oplever symptombelastning. Børn af højtuddannede oplever i markant lavere grad symptombelastning end børn af mødre med lavere uddannelser. (s. 72) ” og ”Undersøgelsen finder, at ganske mange unge piger udviser tegn på psykiske trivselsproblemer ” (s. 6)

Jeg mener, at vi skal forholde os til dette politisk, også selvom det er svært og selvom årsagerne er komplicerede. Der er tale om stærke nationale tendenser og mega-trends og handler om en præstationskultur der presser os alle, og især de unge. Som medlem af Kultur –og Beskæftigelsesudvalget har jeg rejst denne sag ved flere lejligheder og mødt stor lydhørighed. Min kollega Gitte Westermann har som formand for børne- og ungdomsudvalget ligeledes fokus på sagen.

Min bekymring går på, at vores børn og –unge i stigende grad fravælger fællesskaber i fritiden for i stedet at gå hjem og sidde alene bag skærme og være på sociale medier.

En anden af konklusionerne i CFU´s seneste rapport peger også på, at danske børn –og unge er dem der, internationalt set, er mindst fysisk sammen med deres venner i fritiden ( CFU 2018 s.8).

Et sted at starte kunne være at se på, om vi lokalt har skabt de bedste rammer for de unges fritidsliv? Visse af vores fritids- og ungdomsklubber oplever en vigende opbakning hos vores børn og unge – andre klubber er bedre i stand til at fastholde dem. Vi ved reelt ikke hvad årsagerne er til at de unge vælger- og fravælger vores klubber, så det skal vi have undersøg til bunds. Dertil kommer, at det ville være oplagt hvis nogle klubber prøvede at lære af de klubber, der er gode til at fastholde de vores børn- og unge.

Én ide kunne være skabe klubber, der i højere grad åbner op mod foreningslivet i kommunen, så de fungerer som et slags ”udstillingsvindue” til de mange fritidstilbud, der rent faktisk er til børn unge i vores kommunen, og således udvide begrebet ”åben skole” til også at omfatte vores fritidstilbud.

Uanset mine ideer, så er det vigtigste, at vi får en bred debat om, hvordan vi skaber de bedste rammer for det gode fritidsliv for vores børn – og unge i Lyngby Taarbæk kommune.

Publiceret 23 March 2019 09:00