Close-up portrait of a cute baby girl with blue eyes and an intelligent facial expression, while playing on the floor with her mother at home

Close-up portrait of a cute baby girl with blue eyes and an intelligent facial expression, while playing on the floor with her mother at home Kzenon - stock.adobe.com

Opråb: Stop nedskæringer i dagplejen i Lyngby-Taarbæk

Gitte ØholtNonnebakken 3, Virum

DEBAT Opråb til politikerne!

Dagplejen er et unikt pasningstilbud.

Mit navn er Gitte og jeg har været ansat i dagplejen siden 2010, jeg skriver dette læserbrev som privat person.

I den korte tid jeg har været ansat er det tredje gang jeg er med til at kæmpe imod store besparelser i dagplejen. At skære dagplejen ned til 68 pladser, som er sendt til drøftelse i BUU d 14/3-19, vil betyde at vi allerede i 2020 ikke kan tilbyde plads til de 70 børn der ønsker dagpleje. Samtidig vil det betyde at dagplejen kun vil stå for pasning af 6 % af de mindste borgere i kommunen.

Dette vil medføre at dagplejen som pasnings tilbud vil miste sin fleksibilitet i forhold til små rolige miljøer med en primær voksen gennem hele dagen, hvor vi kan hjælpe børn der har brug for små miljøer og som har brug for roen i dagplejen dvs vi vil ikke kunne hjælpe med at inkludere sensitive, for tidligt fødte og mindre robuste børn fordi der simpelthen ikke vil være ledige pladser.

Vi gør i dagplejen et stort pædagogisk arbejde, hvor vi arbejder på lige fod med andre dagtilbud med lærerplaner og nu de styrkede lærerplaner som er ved at blive implementeret. Vi har altid fokus på kerneopgaven der skal sikre pædagogiske miljøer, der kontinuerligt skaber læring, udvikling, trivsel, og dannelse for alle dagplejens børn. Vi har altid øje for hvert barn og kan lave tidlig indsats for børn med vanskeligheder. Derudover passer vi masser af børn der stortrives, men hvor det er forældrene der har et ønske om at deres barn får en rolig og omsorgsfuld hverdag hvor der er tid og “ro til at gro”.

I prognoserne for børne antal i kommunen de næste år er tendensen stigende, hvilket vil betyde at forældre ikke vil kunne få et frit dagtilbuds valg fordi kapaciteten i dagplejen er skåret helt ind til benet og endda lidt længere ind end det.

Min opfordring til Jer politikere lyder på at bevare noget at dagplejens fleksibilitet, så der altid vil være plads til de børn der har brug for små miljøer og de børn og forældre der har dagplejen som 1. prioritet.

Dagplejen skal være et mangfoldigt tilbud for alle børn og forældre hvor der er plads til at inkludere alle i Danmarks bedste og omsorgsfulde lærings miljø.

Publiceret 21 March 2019 10:00