Debat: Ingen borgerinddragelse i natursag

Hans NielsenFormand for Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk

Lyngby-Taarbæk, Furesø og Rudersdal Kommuner ønskede ingen borgerinddragelse i beslutningen om stop for iltningen af Furesøen. I november 2018 var kommunernes strategi ifølge aktindsigt, at indstille til deres Teknik og Miljøudvalg, at først når politikerne i de 3 kommuner havde besluttet at stoppe iltningen, skulle borgerne og Danmarks Naturfredningsforening orienteres om beslutningen og begrundelsen for den.

Danmarks Naturfredningsforening mener, at en sådan beslutning kræver borgerinddragelse, da den ikke alene vil forringe naturen i Furesø, Lyngby Sø og Mølleåen men også borgernes naturoplevelser. I Furesø vil stop for iltningen medføre, at dyrelivet dør af iltmangel på ca. 40% af bunden (det er 4 kvadratkilometer svarende til 4 gange Dyrehavens areal), og at store mængder fosfor vil blive frigivet fra bunden og føre til kraftig vækst af bl.a. blågrønalger, så søens vand bliver uklart og farligt at bade i. Derudover vil det betyde at tonsvis af fosfor og alger vil blive skyllet ned i Lyngby Sø og Mølleåen og også her forringe både vandkvaliteten og borgernes naturoplevelser.

Normalt vil Danmarks Naturfredningsforening blive orienteret i alle sager om ændringer i naturen i søer, fordi det kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven, som Danmarks Naturfredningsforening kan påklage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Men i denne sag har kommunerne ikke ment, at det er nødvendigt med en dispensation, for på et møde for en måned siden blev det aftalt, at sagen skulle behandles på kommunernes Teknik- og Miljøudvalgsmøder i april, så iltningen af Furesøen ikke blev iværksat i sommer.

Det er helt uforståeligt, at Lyngby-Taarbæk Kommune kræver, at borgerne skal søge dispensation til selv små ændringer i søer f.eks. fjernelse af dunhammere for at undgå tilgroning, men ikke mener, at kommunen selv skal søge om dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at foretage ændringer i Furesøen, der vil dræbe dyrelivet på 40% af søens bund og forringe vandkvaliteten og naturen i både Furesø, Lyngby Sø og Mølleåen væsentligt.

Danmarks Naturfredningsforening vil derfor kraftigt opfordre kommunalbestyrelsen til straks at meddele, at iltningen i Furesø fortsætter i sommer, og at den ikke bliver stoppet, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har haft mulighed for at vurdere, om det er lovligt, og før der er foretaget en vurdering af konsekvenserne for både Furesø, Lyngby Sø og Mølleåen (en såkaldt VVM-vurdering).

Publiceret 13 March 2019 08:00