Debat: Globale problemer – og de lokale initiativer

Marianne Bigum, Folketingskandidat for SFNiels Haxthausen, SF Lyngby Taarbæk

”Globale Problemer –lokale initiativer” var temaet i Det Grønne Område den 5.2, og hvor var det opmuntrende at se, at man så mange steder i kommunen allerede er godt i gang med den grønne omstilling. Spændende var det også at læse om Kommunens nye udvalg for bæredygtighed, som det næste år skal i gang med at finde på endnu flere lokale mål og initiativer, der skal være med til at gøre Lyngby Taarbæk til en bæredygtig kommune.

I SF synes vi, at det er en rigtig god idé, at Lyngby Taarbæk skal have en bæredygtighedsstrategi, og vi kan se flere steder hvor vi med fordel kan sætte turbo på den grønne omstilling. Særligt indenfor kommunens reduktion af CO2-udledningen, er det nemlig bydende nødvendigt, at vi også lokalt gør vores for at begrænse klodens temperaturstigning til 1,5 graders målet, som anbefalet af IPCC. For at kunne holde os til en maksimal temperaturstigning på 1,5oC, vil det nemlig kræve en indsats fra alle, hvor CO2-udledningen skal reduceres markant og meget hurtigt. Ja faktisk skal vi allerede omkring 2050 have skabt et samfund, hvor vi slet ikke udleder fossil CO2.

I og med at det skal gå hurtigt foreslår SF derfor, at det nye bæredygtighedsudvalg tager fat, der hvor det virkelig batter og her er nogle bud:

Opvarming: Omlægning til fjernvarme er ifølge kommunens CO2-plan det initiativ som potentielt kan give den største reduktion i CO2-udledningen i Lyngby Taarbæk. Men tempoet for omlægningen er blevet nedsat, bl.a. fordi der er meget skrappe statslige krav til den økonomiske rentabilitet. I SF vil vi selvfølgelig gerne være økonomisk ansvarlige, men samtidig mener vi, at når vi står overfor så stor en global udfordring om noget så vigtig som vores fremtid, så skal det også være muligt at investere i den. Derfor er det også helt gak at Regeringen ifm. energiforliget og fjernelsen af tilslutningskravet forsøger at forringe kommunernes lånemuligheder hos Kommunekredit. Lånemuligheder som er nødvendige, hvis vi skal lave storskala grøn omstilling af bl.a. fjernvarmen. SF arbejder derfor nationalt for at sikre, at kommunernes lånemuligheder til denne type projekter kan fortsætte.

Transport: Vi skal også tage et medansvar for den store biltrafik til og fra handelsbyen Lyngby. Det skal vi gøre ved at støtte byens lokalcentre, og sørge for at indkøbstrafikken til Lyngby bliver så lidt klimaforurenende som muligt. Derfor skal vi centrere byplanlægningen omkring de stationer og trafikknudepunkter, som allerede findes, og forbedre forholdene for el-biler og styrke den kollektive trafik. Derudover skal der investeres i bedre forhold for cykler, herunder supercykelstier. Igen bremser regeringens anlægsloft kommunens muligheder for at investere kommunale skattekroner i lokale klimaprojekter. Penge som allerede er betalt af borgerne, kan ikke få lov til at arbejde og komme til gavn for borgerne.

Der er talrige andre områder, hvor der kan sættes mere turbo på, og vi ser frem til at bæredygtighedsudvalget vil give et yderligere løft til klimaindsatsen og den grønne omstilling. Vi vil fra SFs side både lokalt og nationalt gøre vores for at bakke op om de gode initiativer.

Publiceret 20 February 2019 10:30