Debat: Arkitekturstrategi for kommunen ønskes på grund af omfattende byggerier

Mirjam Gelfer-Jørgensen, Trongaardsvej 25a

For tiden og i de næste mange år pågår der relativt omfattende byggerier i vor kommune. Det kan derfor undre, at kommunen ikke har udarbejdet en arkitektonisk helhedsplan, der både tager hensyn til eksisterende byggeri, men også til de grønne lommer.

En sådan ville kunne opsætte forpligtende retningslinjer for bygherrerne, så nybyggeri ikke som nu har karakter af isolerede øer i helheden.

Vor kommune har et arkitektonisk set særdeles fint fundament at bygge på; karakteristisk er bl.a. de mange rækkehusbebyggelser, boligområder som Eremitageparken, Lundtofte, Fortunbyen m.m. Kommunen har åbenbart ikke ønsket at have en stadsarkitekt, selv om man tidligere havde succes med det.

Men man kunne foreslå et rådgivende udvalg af arkitekter, inklusiv en landskabsarkitekt, der kunne udarbejde forslag til en overordnet strategi. I kommunen bor adskillige arkitekter, der har interesse i udviklingen, og som kunne udgøre en sådan rådgivende gruppe.

Publiceret 20 February 2019 15:10