Debat: Kræver ro på i dagsinstitutionerne

Joachim Schiødt, folketingskandidat SF Lyngby-Taarbæk

DEBAT Effektiviseringskrav, omkostningsreduktioner og budgetlofter. Den slags newspeak-ord har præget den måde, vi har drevet den offentlige sektor på de sidste mange år. Excelark i Finansministeriet har dikteret, hvordan vi skulle pleje vores patienter, give omsorg til vores ældre og undervise og tage sig af vores børn. Det har haft negative konsekvenser i flere sektorer, men især daginstitutionerne har mange steder været klemt ud over grænsen for det rimelige. Det er på tide, at vi vender bøtten. Der skal være ro til at være barn. Der skal være plads være plads til at fokusere på mere end præstationer, forventninger og læringsmål. Der skal være tid til det vigtigste i livet.

SF går til valg på en minimumsnormering – 3 børn pr. voksen i vuggestuen – 6 i børnehaven (ex. ledertid). . 52-timers åbningstid, ferie og fravær taget med i beregningen, svarer det til et gennemsnit henover dagen på knapt det dobbelte antal børn pr voksen – flere midt på dagen, og færre i ydertimerne. Sådan kan vi sikre, at der altid er mere end en voksen til stede på stuerne. Hverken til at åbne, til at lukke eller midt på dagen er det fornuftigt, at en pædagog skal stå alene med en hel stue. Det er desværre realiteten mange steder i landet.

Men hvordan ser det så ud i Lyngby Taarbæk Kommune? I statistikkerne ser det nogenlunde ud. Vi ligger lige lidt bedre end landsgennemsnittet, med hhv. 3,2 og 6,4 barn/voksen. Men det forvrænger billedet, at vi flytter børnene tidligere fra vuggestue til børnehave (2 år og 9 måneder – imod 3 år i det meste af landet) – uden at normeringen flytter med.

Presset de næste år vil ikke aftage – børnetallet i vuggestuerne i Lyngby Taarbæk forventes at stige med ca. 10% frem til 2022.

Der er mange – både i kommunalbestyrelsen og specielt på institutionerne – der gør en rigtig god og helhjertet indsats. Men vi er langt fra i top med normeringer.

SF knokler i Folketinget for at få minimumsnormeringer indført på landsplan, og vi vil arbejde videre med en ro-på reform for børn og unge. Det vil vi også blive ved med efter valget. I kommunen vil SF arbejde for, at vi fremover – også med det stigende børnetal – sikrer at vores børn får den tid og omsorg, de har fortjent. Danmark skal have ro på, og det starter allerede i vuggestuen.

Publiceret 18 February 2019 18:00