Sådan så der ud i Aarhus, da man opførte letbanen.

Sådan så der ud i Aarhus, da man opførte letbanen.

Debat: Konsekvenserne af byggeriet af letbanen

Thomas SørensenDanmarksvej 21a, Kgs. Lyngby

DEBAT Jeg har gennem en længere periode fulgt letbanedebatten i det grønne område og er kommet dertil, at jeg nu mangler nogle konkrete fakta omkring bl.a. projekteringen af letbanen, som er vedtaget og bliver en realitet. Eftersom Simon Pihl Sørensen er udpeget som repræsentant i letbanebestyrelsen, kan jeg passende stille følgende spørgsmål til ham:

Med færdiggørelsen i 2025 hvornår går projektet reelt igang i Lyngby-Taarbæk?

Vi er tidligere blevet orienteret om, at viadukten ved Lyngby station bliver lukket, mens byggeriet står på: Er der sat tidsestimat på lukningen og gælder det også cykelstien på begge sider af vejen?

Ligesom mange andre hundredevis af bilister kører jeg dagligt gennem viadukten for at komme til og fra arbejde: Er der lavet en optælling af antallet af bilister der dagligt passere viadukten for derved at kunne simulere den trafikale konsekvens på de få alternative veje gennem Lyngby? Som det umiddelbart fremgår af ’Dispositionsforslaget april 2015’ på www.dinletbane.dk bliver Lyngby og omegn mere eller mindre lukket ned trafikalt: ”Udformning indebærer en række udfordringer og medfører at trafikafviklingen kun kan opretholdes med relativt store ventetider/kødannelse. I den forbindelse er det nødvendigt at dosere biltrafikken ind mod centrum ved Firskovvej”.

www.dinletbane.dk nævnes at Motorring 3 bliver berørt: Hvor og i hvilket omfang?

Personligt bruger jeg i alt lidt over én times biltransport per dag for at komme til og fra min arbejdsplads i Ballerup via Ring 4, og det er vel at mærke når trafikken kører gnidningsfrit lidt uden for spidsbelastninger. Idet jeg ikke ønsker at bruge mere tid på vejene end jeg gør i forvejen, er jeg ganske enkelt ikke tryg ved udsigten til det trafikkaos, jeg umiddelbart kan se frem til gennem en længere årrække mens letbanen etableres. Endnu værre tænker jeg at det bliver for familien med mindre børn, der skal hentes i vuggestuer/børnehaver, når man skal hænge i kø med uvished om hvornår man er fremme – har Lyngby-Taarbæk kommune indkalkuleret længere åbningstider i daginstutionerne for at børne familierne kan nå at hente deres børn?

Min utryghed underbygges af DGO’s artikel den 29. januar hvor Simon Pihl Sørensen udtaler at ”...vejen derhen er brolagt med udfordringer, for der vil være en periode, hvor det er rædselsfuldt”.

Denne udtalelse er desværre til at forstår, men ræsonnementet om at vi taber arbejdspladser og derved velfærd ved ikke at etablere letbanen kan desværre ikke underbygges af fakta, men kun ens egen tro på projektet samt evt. estimater baseret på nogle meget usikre forudsætninger. Jeg tror desværre at Lyngby bliver ramt økonomisk hårdt de næste +5år, når de trafikale forhold går totalt i hårdknude og så må vi se om butikkerne kan overleve indtil letbanen kommer til verden.

Derudover er der os borgere som får en brat opvågning, når vi skal til og fra arbejde, hvis muligt, i et trafikalt kaos de næste mange år frem. –Jeg kan næsten ikke tro andet end, at det kommer til at gå udover vores effektivitet og fleksibilitet på vores arbejdspladser udenfor Lyngby-Taarbæk kommune samt virksomhederne i vores egen kommune, som har behov for at deres medarbejdere kan komme friske og veloplagte på arbejde i Lyngby.

Men for at bruge Simon Pihl Sørensens egen formulering så må vi lægge den forkælelse bag os, som vi har haft, fordi vi har været et smørhul. Til dette må vi så lægge vores lid til, at der i bestyrelsesarbejdet i letbaneselskabet bliver kæmpet for at få etableret en letbane så gnidningsfrit og hurtigt som muligt, for at minimere de kæmpe omkostninger som vi skatteborgere og virksomheder kommer til at lide under.

Publiceret 15 February 2019 15:00