DEBAT:Letbanen er i den grad demokratisk

Svar på indlæg af Torben Pedersen bragt den 22/1

Sigurd Agersnap, SF formand for Teknik og Miljøudvalget, Lyngby-Taarbæk Kommune

Torben Pedersen anklager i et indlæg her i avisen demokratiet for at halte i spørgsmålet om Letbanespørgsmålet og beskylder mig for politisk hykleri. Det kræver selvfølgelig svar på tiltale, for Torben Pedersens indlæg er i høj grad et uberettiget og til tider uforståeligt angreb mod mig.

Torben Pedersens indlæg er foranlediget af, at han har læst i Weekendavisen, at jeg kritiserer regeringen for at have fyret klimarådets direktør, have angrebet Rigsrevisionen og forsøgt at stække ombudsmanden. Det, mener jeg, er et angreb på demokratiets vigtige vagthunde. Torben Pedersen er faktisk enig, men anklager mig på den baggrund for ikke at leve op til samme demokratiske standard her i kommunen. Han mener ikke, at Letbanen i Lyngby-Taarbæk er vedtaget med samme høje demokratiske standard. Jeg er helt uenig.

Letbanen har været den helt centrale debat i Lyngby-Taarbæk i de sidste 9 år. I den mellemtid har borgerne sammensat ikke bare en men to kommunalbestyrelser med flertal blandt de partier, som støtter op om Letbanen. I et repræsentativt demokrati er det et mønstereksempel på, hvordan man afgør politiske uenigheder. Det er et eksempel på politikere, som siger det samme før og efter et valg. Problemet er nok nærmere, hvis mindretallet ikke erkender, at de netop er et mindretal. Nogle gange får du ret andre gange gør du ikke, men i alle tilfælde må du erkende flertallets legitimitet. Det er demokratiets lod. I nogle spørgsmål kan man så samarbejde bredt om kompromisser, og det er ofte at foretrække, men netop i spørgsmålet om Letbanen, findes der ikke kompromisser. Enten siger man ja, eller også siger man nej til projektet. At projektet skulle være vedtaget udemokratisk, som Torben Pedersen påstår, må altså bunde i en utilfredshed med den måde vores demokrati fungerer på.

Det sagt, så skal et flertal selvfølgelig også lytte til mindretallet. Letbanemodstandernes bekymringer skal tages alvorligt. Derfor gør jeg også en dyd ud af at være i dialog med så mange berørte og bekymrede borger som muligt. Jeg synes, det er vigtigt også at lytte på folk, som man ikke er enige med. Vigtigt at tage deres bekymringer alvorligt og vigtigt at finde løsninger på de problemer, som helt uundgåeligt vil opstå. Jeg tror, samarbejde er for Lyngby-Taarbæks bedste, for flere hoveder finder bedre løsninger. Dermed ikke sagt, at det altid lykkes. Men lad da endelig det her være en opfordring til, at alle bruger kræfterne på at sikre, at Letbanen indpasse bedst muligt i Lyngby-Taarbæk. Uagtet om man har været for eller imod Letbanen.

Lad os droppe diskussionen for eller imod Letbanen. Den debat er taget og afsluttet. Det er den fordi et flertal af borgerne ved to valg i træk har stemt på partier, som går ind for Letbanen. Og det er sådan, beslutninger træffes i et repræsentativt demokrati som det danske.

Publiceret 05 February 2019 10:33