Min far fik en uværdig død!

Kirsten MeinckeKornvej 28, Jyllinge

DEBAT Åbent brev til borgmesteren.

Klage over kommunens håndtering af ældre, syge borgere.

Forløbet fortælles i korte træk: Min far fik en uværdig død!

Hele forløbet stækker sig over sommeren 2018 til hans bortgang 3. januar 2019.

Visitationen i ældreplejen lytter notorisk ikke på de tætteste pårørende til den ældre borger. Dette oplevede jeg som datter af afdøde.

Meget tidligt i forløbet påpegede jeg, at min far havde behov for en plejebolig. Han boede på anden sal og havde efterhånden meget svært ved at klare trapperne.

“Din far er ikke dårlig nok,“ var svaret.

Min far blev så akut indlagt på grund af dehydrering og vægttab, og efter denne og én til indlæggelse kunne han allernådigst komme i betragtning til en beskyttet bolig.

Man “glemte” så bare efterfølgende at skrive ham på ventelisten.

Igen akut indlæggelse med efterfølgende ophold på Fortunen (genoptræningscenter). Dette sted var rigtig godt, personalet ansvarlige og empatiske. De fik ham i stand til at klare trapper igen, godt 93 år gammel.

Hjemsendelse igen, og inden for fjorten dage blev han igen akut indlagt. Derefter ophold på Møllebo i Lyngby. Et forfærdeligt sted. Ingen tager ansvar, og stedet kan udelukkende betragtes som opbevaring af ældre på deres vej mod døden!

Efter godt otte dage blev min far endelig opskrevet til plejebolig!

Men så bliver han udskrevet til eget hjem!

Der er nemlig en garanti på plejehjemsbolig på to måneder. Således hjemsender man en syg gammel mand på 93 1/2 år!

Syv dage efter, d. 24.12, må han igen akutindlægges på Gentofte, og her afgår han ved døden d. 3.1 2019.

Et særdeles uværdigt forløb!

Gad vide, om man får bonus for at være så restriktiv i sin vurdering af den ældre borgers behov ?

Håber de rette instanser i kommunen fremadrettet vil revurdere det meget rigide system? Både af hensyn til den ældre borger, men i allerhøjeste grad også af hensyn til de nærmest pårørende.

(Indlægget er anonymiseret i forhold til det brev, som er sendt til borgmesteren. Redaktionen.)

Publiceret 01 February 2019 08:00