Debat: Letbanen som integrationsprojekt

Erling GothenborgTorsvang 34, Kgs. Lyngby

DEBAT Det var dog en næsten helt idyllisk og rørende beretning Lene Skodborg og Dorete Dananell beskrev om en tur med Letbanen, eller skal vi kalde den det, den er: Sporvognen - det er jo en vogn, der kører på et spor.

Den bryder femfingerystemet fra Hovedstaden, det troede jeg, Movias busser allerede havde gjort. Men turen, fra Dyrehavens (!) rekreative områder gennem gamle landsbyer, forstadskvarterer, Herlev Bymidte - Herlev der i tidernes morgen i folkemunde kaldtes "Barnevognsbyen" på grund af de mange unge der flyttede til byen, idyllliske stisystemer i Vestskoven og forbi rådhuse, man vil oplevede sociale og kulturelle forskelle, jo der er meget at opleve undervejs. Turen vil styrke identiten og så kom overraskelsen, banen vil blive et Integrationsprojekt! Det kom virkelig bag på mig at også det område dækkes.

Men helt ærligt, er det ikke det samme man har kunnet se fra Movias tre-akslede busser, der kører næsten samme rute, uden at det har kunnet styrke vor identitet? Movia har tre buslinier, der kører til DTU, så ungdommen kan få deres uddannelse, en af linierne, 300S, kører endda til DTUs vestlige del!

Den ny linie betjener kun østsiden af DTU, en forringelse. Man kan ikke få kørestole med - en forringelse. Alt er ikke idyl.

Efter at have læst den helt idylliske beretning, får man tanken om man ikke skal gentage annoncen fra 1934, da buslinie 21 blev indviet: Benyt linien til nytte- og fornøjelseskørsel.

Publiceret 25 January 2019 18:00