Debat: Er Fingerplanen er forældet?

Mogens FriisLangs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

DEBAT En politiker kom engang til at tale over sig ved at sige, at der jo ikke er noget ved at have magt, hvis man ikke kan misbruge den engang imellem. Det var morsomt sagt, men også meget sigende om mange politiske beslutninger.

”Er Fingerplanen er forældet? - Det kunne man med rette spørge for der er brug for en revurdering, fordi storbyområdet i hovedstaden sander til i endnu mere kaos af infrastruktur af tog, metroforbindelser, letbaner, motorveje og biler. Den fejl har man begået i mange lande, hvor det er usundt og ulideligt at bo og arbejde pga. forurening, støj og alt for mange mennesker på et lille område på bekostning af naturen. Fingerplanens tankegang var den skulle at fordele udviklingen væk fra centrum ud i det nærliggende grønne miljø, men i dag kan man se at den har haft den stik modsatte effekt, hvor stadig mere udbygning finder sted i centrum af håndfladen af aktiviteter og magt, der bare vokser og vokser. Den virker altså ikke decentralt spredende og demokratisk på udviklingen, men imod sin oprindelige hensigt om byen i det grønne. Hvor gik det galt?

”Statistik og fremskrivninger er ofte baseret på politiske tanker, ønsker eller forventninger, men i sidste ende kan man politisk påvirke udviklingen i forskellige retninger både negativt og positivt.

Det ser ud til, at politikere mere eller mindre ukritisk bare flyder med strømmen, og udbygger med endnu mere infrastruktur af tog- og motorvejsforbindelser mod København, som gør det hele endnu værre.” Det er bl.a. påpeget af både Infrastruktur- og produktivitets kommissionen, at det måske ikke er den bedste og billigste vej at gå for den samlede udvikling af hele landet. Det var nogle af ordene fra formanden prof. Peter Birch Sørensen – den nu detroniseret formand for miljørådet.

”Er vi i handelskrig med Berlin og Hamborg?” – Det er en forkert tankegang for verden er global.

De megalomane socialdemokratiske politikere i foreningen ”Greater Copenhagen”, der aldrig har sat sine ben i erhvervslivet, strør sig om med voldsomme udtryk og udokumenterede tal, at det er nødvendig for udviklingen og konkurrencen fra Berlin og Hamborg, at København kan vokse med 200.000 borgere?! - Hvor har de mon det fra, når man i virkelighedens verden i store internationale danske virksomheder løbende flytter og strukturtilpasser sig det globale marked hele tiden, ikke nødvendigvis af økonomisk spekulative grunde, men af andre rent markedsmæssige grunde.

”200.000 nye borgere svarer til hele Odense kommune” – megalomane politikere der er uden realviden afsporer og skader samfundsudviklingen med forkerte teorier og beslutninger.

Greather Copenhagen citat: ”Udspillet skal komme med et bud på, hvordan hovedstadsområdet skal rumme op mod 200.000 nye borgere” Hvordan tallet 200.000 personer fremkommer, dvs. børn, unge, voksne og ældre dokumenteres ikke? - og ikke mindst, hvor kommer alle de borgere I Danmark fra? – skal og kan er nu engang ikke det samme i fremskrivninger eller modeller. Det er en væsentlig forskel.

Politikere er optaget af bestemte ideer, tanker, ideologier eller ismer, som de tror der styrer udviklingen, men udviklingerne styres også af forskellige nye teknologier, og af til- og fravalg af dem. Derfor bliver det også stadig mere svært at se forskel på de forskellige politiske partier, der alle taler om fx mere vækst og miljø, men reelt gør meget lidt for at beskytte miljøet og naturen. Dispensationerne sidder altid meget løst og de gives med rund hånd, man overser og ignorerer behovet for et mere demokratisk samfund der reelt inddrager borgerne. Der er opstået en ny global verdensbevisthed og interesse hos alm. borgere om muligheder og begrænsninger i vores fælles værdier af omgivelserne med indførelsen af informationsteknologien, samtidig med at politikerne reelt parkerer borgerne i afmagt gennem ligegyldige høringer, og et væld af klagemuligheder, hvor de aldrig for ret i nogen væsentlige spørgsmål – sådan er systemet opbygget af politikerne.

Der er en heldigvis en anden vej man kan gå ”Verden er bedre end vi tror” - den gode nyhed er jo, at der er råd til et bedre miljø og velfærd for alle, citat Hans Rosling fra bogen ”Faktfullnes”. Den er værd at læse, men det er ikke nok, det kræver mere handling og forståelse hos os alle, især hos politikerne. Statistisk bliver befolkningen ældre, og vi bliver ikke flere, befolkningstallet falder i industrilande som fx i Europa, Japan, US, men det behøver ikke berøre produktiviteten og miljøet når ny teknologi tilføres, der er stadig muligheder, men tiden er knap. Bogens slår fast at der ikke er hold i myten om global arbejdskraftmangel og hungersnød, men det er ikke nok at have hørt om bogen, eller købe den, den skal også læses.

De forkerte trufne valg har store konsekvenser, og på et tidspunkt kan man ikke længere rette op på dem - vi glemte kunsten at lytte til andre, og være ægte demokrater, og at det kan ændres til fælles bedste.

Publiceret 24 January 2019 10:30