Debat: Letbanen giver en utryg og skræmmende fremtid

Mogens FriisLangs Hegnet 39, Kgs. Lyngby

DEBAT Med den kommende nedlæggelse af Hovedstads Regionen er det endelig fastslået, at der ikke bliver nogen yderligere økonomisk hjælp at hente eller redning, når eller hvis letbaneprojektet skrider økonomisk, og det kommer meget sandsynlig til at ske. Det er utænkelig, at andet vil ske i virkelighedens verden.

Intet offentlig projekt i Danmark har nogensinde kunne holde et budget, hvis det skulle ske vil det være en historisk begivenhed.

Hvad det kommer til at betyde for Lyngby-Taarbæk kommunes skatteborgere og hele kommunes fremtidige økonomi på nuværende tidspunkt kan man kun frygte og ængstes over.

Det er en regning med mange ubekendte bl.a. vil indtægtsgrundlaget falde uanset hvad pga. en aldrende befolkning med flere pensionister, hvor mange har lavere indkomster, og flere lokale udgifter til sundhed og pleje, det må man forudse.

Det kommunale skattegrundlag vil ikke kunne afhjælpes af nogle få ”nye” virksomheder, hvor erhversskatten er relativ lav, og i det hele taget er smertegrænsen for yderligere samlede skattestigninger allerede nået for længst, for både virksomhederne og private borgere. Ny tilflyttede børnefamilier er uanset indtægtsgrundlaget samlet set en økonomisk negativ størrelse pga. øgede kommunale udgifter til institutioner, skoler mv.

Det ser ikke ligefrem lyst ud for fremtiden for kommunes økonomi, hvor man skal betale for yderligere budgetoverskridelser og merudgifter i drift til (L)skodbanen og dertil kommer opgravning og flytning af kabler/kloak/el/ installationer mv., altså en ubekendt udgift, som vil give et pres på den samlede økonomi.

Venstrefløjen i kommunen med socialdemokraterne, SF og ”Rasmus Modsat Partiet” RV, ser kun én løsning med stigende skatter som en løsning – det har de selv påpeget.

Det seneste ”skønmaleri” af (L)skodbanen fra SF er jo lige til at grine af. At man skulle få mere demokrati pga. (L)skodbanen skal man vist have en helt særlig fantasi til, for at kunne forestille sig med en kørehastighed på gennemsnitlig 35 km/t. mod bussernes ca. 60 km/t. Har man slået hovedet - og hvor fornuften henne må jeg spørge. Næ! SF ønskede ikke en lokal demokratisk afstemning om letbanen, men vælgerne må da gerne være ”stemmekvæg” hvert 4. år.

Det kan undre, at Venstre i kommunen støtter letbanen med et ”Catch-22”, men det skyldes så vidt jeg kan se først og fremmest Søren P. Rasmussen ved roret, at partiet har udraderet sig selv i byrådet, og for bestandigt har opgivet at føre en fornuftig økonomisk politik her i kommunen.

Fremtiden for borgerne i kommunen er på en gang utryg og skræmmende.

Publiceret 23 January 2019 10:30