Debat: Flækken sat på porten

Jeppe Tønsberg, Trollesmindevænget 1, 3400 Hillerød

Stadsarkivet opsiger Flækken på Frieboeshvile.

Arkæologiklubben Flækken har siden 1976 haft til huse på Frieboeshvile med klublokale og magasiner i hovedbygningens kælder og med udstillinger i stueetagen. Ikke bare gennem disse 42 år, men lige siden Flækkens start i 1963 har klubben med sine udgravninger, undersøgelser og udstillinger gjort Lyngby-Taarbæks borgere klogere på oldtiden i deres kommune. ”Flækkens kælder” er blevet et begreb i byen, men som man har kunnet læse her i avisen, har Stadsarkivet nu ønsket at disponere over hele bygningen, og at Flækken skal rømme sine lokaler inden 1. juni 2019.

Lyngby-Taarbæk Kommune overtog i 1966 Frieboeshvile ved testamente fra general Frieboes efterkommere. Hovedbygningen blev i 1976 renoveret med Nationalmuseets medvirken. Det var borgmester Ole Harkjær personligt, der dengang på Lyngby-Taarbæk Kommunes vegne stillede lokalerne på Frieboeshvile til rådighed for Flækken.

Hovedbygningen skulle i øvrigt anvendes dels af Byplanafdelingen til udstillinger, dels af Borgmesterkontoret til officielle arrangementer for Kommunalbestyrelsen og kommunens gæster. Mange gæster har derfor kunnet glæde sig over de unikke interiører med levende lys i lysekronen.

Året efter fik Byhistorisk Samling (senere Stadsarkivet) lokaler i Sidebygningen. Senere fik Byhistorisk Samling en aftale med Flækken om at dele pladsen i Hovedbygningen, så Byhistorisk Samling fik udstillinger på 1.sal og Flækken i stueetagen.

Faktisk driver Flækken på helt frivillig og ulønnet basis et lille arkæologisk museum, som er respekteret både af publikum og af Nationalmuseet. Som gengæld for husly holder Flækken udstillingerne på Frieboeshvile åben for publikum hver lørdag, hvor kommunens borgere også kan få bestemt de fund, de selv gør f.eks. i deres haver.

Ole Harkjær tog i 1984 på Lyngby-Taarbæk Kommunes vegne imod den værdifulde ”Hildebrandts Samling” af oldtidsfund med den klausul, at samlingen altid skulle være offentligt tilgængelig. Han overlod til Flækken at sørge for, at samlingen blev udstillet på Frieboeshvile, som udtryk for, at kommunen betragtede Flækkens arbejde som en del af den kommunale virksomhed. Der er ikke siden blevet sat spørgsmålstegn ved denne opfattelse.

Derfor må det være Lyngby-Taarbæk Kommunes opgave at skaffe Flækken andre, lige så velegnede lokaler til magasiner, opholdsrum og udstillinger, når Flækken ikke længere kan være på Frieboeshvile. Det kan næppe være Lyngby-Taarbæk Kommunes mening, at den ene kulturhistoriske formidling skal ødelægge den anden, og kommunen giver jo selv udtryk for, at der skal satses på frivillige kræfter, der ønsker at være aktive i det daglige arbejde.

Publiceret 22 January 2019 15:00