Debat: Nok en retssag?

Bente-Ingrid Bruun, Jægersborgvej 3, 2. th

Lyngby Taarbæk er en erhvervsvenlig kommune, og derfor har store butikken på A&M grunden 1. prioritet.

Borgere har meldt ud om forudsigelige trafik- og parkeringsproblemer i lokalområdet på borgermøder, ved foretræde i TM udvalget, ved skriftlige indsigelser og i en omdelt skriftlig protest før byrådsmødet d. 7.april 2016, hvor lokalplan nr. 249 blev vedtaget, selv om TM udvalget allerede i september 2015 besluttede, at vejomlægninger skulle godkendes af politi og vejmyndighed inden lokalplan nr. 249 kunne vedtages.

Lokale borgeres viden og forudsigelser - ikke mindst omkring vejen Frem - har politikere ignoreret på udemokratisk vis. Det har ikke været muligt at få et møde på Åstedet, dvs. på den sydlige del af den private fællesvej Frem.

I marts 2017 blev der udsendt en kendelse om ændret regulering af færdslen på en del af den private fællesvej Frem, hvor den sydlige ende af den private fællesvej planlægges erstattet af en til - og frakørselsvej til en ny privat parkeringskælder på A&M grunden, som KPC er i gang med at grave ud til.

Den planlagte til - og frakørselsvej, der kommer ganske tæt på Jægergården, fylder fra den ene side af vejen til den anden, så beboere i Jægergården fratages retten og muligheden for at køre og parkere ud for egen matrikel på vejen Frem.

Det forties, at det forudsætter en ændring af status på den sydlige ende af vejen Frem - fra privat fællesvej til en til - og frakørselsvej til en privat parkeringskælder - og denne skitseplan er endnu ikke godkendt af politiet og Vejdirektoratet.

Det er ikke nok at godkende trafikomlægningen i krydset på Lyngby Hovedgade.

Rows of cars parked on the roadside in residential district. Small car parked between other cars.

Rows of cars parked on the roadside in residential district. Small car parked between other cars.

Publiceret 11 January 2019 10:30