Debat: Forældrene skal medbestemme deres barns skolestart

Af Sigurd Agersnap, KB-medlem for SF, Lyngby-Taarbæk og Vivi Nør Jacobsen, folketingskandidat for SF

Mens mange forældre her i Lyngby-Taarbæk er godt i gang med at skrive deres børn op til 1. skoledag næste år, forsøger andre forældre at holde deres børn i børnehaven et år mere. De vurderer at deres barn, har mere gavn af at være i børnehaven end i 0.klasse for nu. Desværre bliver forældrenes vurdering alt for ofte sat til side.

Det er nemlig i sidste ende kommunalbestyrelsen, der bestemmer, om et barn får lov at blive et år mere i børnehaven. Det står i loven. Men det bør ikke være en kommunal vurdering, hvornår et barn starter i skole. Børn er vidt forskellige, og derfor skal forældre i samråd med daginstitutionen og skolen alene bestemme, hvad der er bedst for det enkelte barn. Langt de fleste børn starter i skole, det kalenderår, hvor de fylder seks år. Det er fint, men for de børn der har godt af et ekstra år i børnehaven skal der ikke stå noget i vejen.

Som det er i dag, er det kommunalbestyrelsen, der skal give tilladelse til en senere skolestart. Det synes vi, der skal laves om på. I Lyngby-Taarbæk er det skolelederen der træffer valget på vegne af kommunalbestyrelsen, men det ville være bedre, om kommunen måtte lade forældrene selv bestemme om deres barn skal udskyde skolestarten et år. Det vil gavne børnene og give forældrene mere tryghed.

Lærere fortæller, at børns manglende skoleparathed har vidtrækkende konsekvenser for, hvordan barnet klare sig i resten af skoletiden. Derfor skal der lyttes til forældrene og pædagogerne, så barnets sociale og faglige udvikling ikke lider skade. Det kan ikke undgå at påvirke et barn, at lide nederlag i de små klasser, fordi barnet bare ikke var parat til at starte i skole, den sommer hvor kommunalbestyrelsen bestemte, at det skulle starte. Det er simpelthen dumt at stresse børn videre i systemet.

Vi skal give børnene mere ro på: Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress, og antallet af unge, der ugentligt eller dagligt er påvirket af stresssymptomer som hovedpine, mavepine, søvnbesvær, nervøsitet, svimmelhed, irritation og tristhed, er stigende.

På den lange bane er det rigtig dyrt købt, når vi som samfund vil piske vores børn hurtigst muligt igennem med krav om de højest mulige faglige præstationer. Der er efterhånden solidt forskningsmæssigt belæg for at konstatere, at vi ikke kan tvangsmodne vores børn. Tvært i mod går de i stykker af det. Der skal fuldt være fokus på deres trivsel, så de får ro på og lyst til at modtage undervisning, så de får de bedste muligheder for at udvikle sig til voksne mennesker.

Derfor foreslår SF at:

· Forældre, pædagoger og lærere skal bestemme børns skolestart – ikke kommunalbestyrelser

· Ingen børn under tre år skal tvinges fra vuggestue til børnehave

· Børn har ret til en børnearbejdsmiljølov

· Afskaf nationale karakterranglister og mindsk brugen af standpunktskarakterer

· Gør nationale test frivillige

Publiceret 08 January 2019 10:30