dffsadfsdfas

dffsadfsdfas

Debat: Samtale i whiskybæltet?

Mogens FriisLangs Hegnet 3,9 Kgs. Lyngby

DEBAT Redaktøren af DGO efterlyser (mere) samarbejde om letbanen i byrådet i sin leder den 11. december fra konservativ side – hvad han ret beset ønsker mere af fra borgmesteren, det er der ikke helt konkret til at få øje på i lederen.

Det, som borgmesteren konkret har sagt og gjort, er, at de forhold, som særligt berører LTK økonomisk, skal undersøges grundigt. Lyder det ærligt talt ikke meget fornuftigt? Der er altså ikke tale om, at man kan antyde eller beskylde nogen for en bevist forhaling af projektet. I så fald er det ikke på borgmesterens bord, så vidt jeg kan se af de papirer, der er offentligt tilgængelige fra kommunen.

Nu kommer vi til den mere kritisable del af kritikken imod borgmesteren både fra Lars Schmidt og Sigurd Agersnap. Undskyld, at jeg ikke lægger fingrene i mellem, for min kritik er helt berettiget!

For det første antyder Lars Schmidt, at borgmesteren skulle have en mere eller mindre legitim interesse i at modarbejde letbanen af ren og skær populisme, som ”stemmehej” for tidligere og kommende valg.

Jeg synes det er uhørt, at en lokalredaktør politisk blander sig i letbanesagen på en sådan måde, så har jeg vist sagt det, meget - meget pænt.

For manges vedkommende er han gået over stregen i sin leder ikke blot i den sag, men også andre gange ift. de kommunale igangværende projekter med pilen rettet borgmesteren og konservative. Det er noget, man som lokalredaktør skal være forsigtig med, for ingen ved reelt i for eksempel letbanesagen præcis, hvordan holdningerne er blandt borgerne, for der har ikke været en afstemning, så man ved reelt ikke, hvordan det fordeler sig i mellem modstandere og tilhængere.

Der har været foreslået en vejledende demokratisk afstemning blandt borgerne, det burde der have været i så dyrt og vigtigt projekt, men politikerne turde ikke møde demokratiet og borgerne i øjenhøjde i spørgsmålet.

For det andet til Sigurd Agersnap, hvor meget kontakt har du til den brede del af borgerne i LTK i letbaneprojektet? Du har ikke ligefrem været en markant demokrat, der konkret har foreslået en afstemning om letbanen. Du har haft vældig meget i munden om demokrati, navnlig ved det sidste kommunalvalg, men i praksis altså intet!

Jeg gætter stadig på, at ørene bliver røde hos de kommunalpolitikere, der har stemt for letbanen, når problemerne melder sig om en overskredet økonomi, og den manglende succes ved projektet, både under byggeriet, men navnlig når letbanen står færdig, og det vil vise sig at være en trafikal katastrofe og bommert af dimensioner, når trafikken bryder sammen på Buddingevej, Jernbanevej med Stationen og trafikårene til og fra centrum.

Særligt vil Klampenborgvej pga. nye omkørsler ad Jægersborgvej ende i totalt kaos ved Lundtoftegårdsvej og motorvejskrydset på grund af manglende muligheder for bilisterne når der kun bliver en kørebane pga. letbanen. Der er allerede nu lange køer på ramperne, som forplanter sig ud på motorvejen og stopper trafikken i spidsbelastninger, det kan kun blive endnu værre i fremtiden med de mange nye arbejdspladser på traceet med Hempel og Novozymes o.a.

Meget kan ændre sig i detailhandelen - Danske Banks markedsøkonomer ser ingen strålende fremtid for den almindelige butikshandel, men derimod en større handel på nettet i fremtiden. I England er mere end 50% af al handlen på nettet i dag, og store nye centre lukker på stribe. Det vil i forhold til letbaneprojektet betyde en hel del, men når bilerne fortrænges fra LTK i centrum (det er meningen siger nogle politikere) vil handlen i butikkerne, storcentret og Magasin falde markant. Butikker vil kun være showrooms med mærkevarerne, men det vil også forsvinde over tid, det regner bankøkonomerne med.

Det kunne have været anderledes, men for politikerne er det kun besværligt, at have demokrati og samtale i whiskybæltet med borgerne, som både er veluddannet og vidende.

Socialdemokraten Bodil Kornbæk, udtalte i DGO i letbanespørgsmålet i foråret 2018, citat: ”borgerne ved alligevel ikke hvad de stemmer om”, det ligger helt på linje med Simon Pihl Sørensens udtalelse fornylig i DGO, citat: ”jeg vil da bestemme” i spørgsmålet om de igangværende byggeplaner. Borgerne bliver holdt hen med veltilrettelagte høringer og ligegyldige møder. Demokratiet er en stærkt truet størrelse, når foragten for borgerne er total i alle forhold, vi ender alle med at være ligeglade med det hele og hinanden - når der ikke er et reelt demokrati hvor borgerne bliver hørt.

Jeg vil lige gøre opmærksom på, at jeg har 10 års jubilæum i 2019 som sofavælger, og jeg vil ikke nogensinde røre en stemmeseddel mere – aldrig i livet. Afstanden i mellem politikerne og borgerne vokser nærmest i eksponentielt omfang og politikerleden har aldrig været større. Politikerne opstilles og rekrutteres af et stadig mindre og snævert antal personer i partiforeningerne, vi nærmere os under 6%, der er medlem af et parti, kun ca. 186.000 borgere er politisk aktive ud af 4,08 mil. stemmeberettigede. Er der så tale om et repræsentativt demokrati? – efter min opfattelse NEJ!

Jeg har venner i Kina, der siger: ”hvorfor skal vi stemme på et parti, når vi kan købe alt i centre og butikker, som i vesten”, skræmmende, fordi forbrugerismen og egoismen er blevet enerådende.

Publiceret 18 December 2018 08:00