Debat: God løsning for Sorgenfris borgere

Jan Fritzbøger, Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk og borgerforeningen Vores Sorgenfri

DEBAT Vores Sorgenfri og Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk hilser kommunalbestyrelsens beslutning om at genstarte helhedsplanlægningen i Sorgenfri Stationsområde meget velkommen. Hermed tages den fulde konsekvens af byplanudvalgsformand Simon Pihl Sørensens udtalelse til DGO efter sammenbrud af forhandlinger om en lokalplan for Sorgenfri Torv, hvor han understregede, at når sagen genoptages, skal hele planprocessen starte forfra.

Genstarten skal tage udgangspunkt i den gældende lokalplan for området og markerer dermed et paradigmeskifte i kommunens praksis for byudvikling. Kommunalbestyrelsen er ikke gået ind på torvets ejerudspil til lokalplaner, men har ønsket selv at formulere en overordnet plan for områdets fremtid i et skabende samarbejde med bydelens borgere og de helt nære interessenter i området. Kommunen er ejer af ”pendlergrunden” mellem benzintanken og jernbanen og af P-pladsen på Sydtorvet og har dermed store aktiver i det udviklingsområde, der endnu ikke er aktiveret med nye byggeretsgivende lokalplaner.

Området ved Sorgenfri S-togsstation kan på godt og ondt tjene som illustration af kommunens samarbejde med developere.

Byggeriet på ”politigrunden” er udviklet af en totalentreprenør med et i dag for alle synligt mål: profitmaksimering. Når byggeriet er ibrugtaget, er man borte fra området.

Byggeriet på ”plantedirektoratets” grund er udviklet af en organisation, der optræder både som byg- og driftsherre. Dette byggeri er skabt med høje ambitionsmål, og når byggefasen er afsluttet, glæder bygherren sig til selv at overtage driften.

Butikstorvet ejes af et kommanditselskab, der egentlig ikke ønsker at udvikle og drive torvet, men ser muligheden for at skabe en merværdi ved øget byggeret på grundarealerne. Denne mulighed hjælpes på vej af en planlagt misligholdelse af butikstorvet med kurs mod nedrivning.

Lyngby-Taarbæk Kommune hører på mange områder til i eliteklassen for landets kommuner og er så eftertragtet for bygherrer at etablere sig i, at kommunen kan og bør stille mere præcise krav til udviklingen i de enkelte bydele. Kravene må nødvendigvis formuleres ved medvirken af de mange engagerede og vidende medborgere, kommunen er begunstiget med.

Foreningerne sender stor anerkendelse af den enige kommunalbestyrelses beslutning om at skabe større samklang med borgerne om byudviklingen.

Med beslutningen om genstart af helhedsplanen for stationsområdet i Sorgenfri tages hul på en for alle involverede parter udfordrende proces.

Publiceret 13 December 2018 15:00