Debat: Er borgerinddragelse godt eller skidt? - viceborgmesteren svarer

Jan FritzbøgerI.H. Mundts Vej 8A, Virum

I en udtalelse på et møde for planlæggere, developere og rådgivere afholdt af Freja – statens ejendomsselskab – citeres kommunens viceborgmester og formand for byplanudvalget, Simon Pihl, for følgende:

”De borgere, som engagerer sig i debatten, er ofte dem, der har noget at tabe ved udviklingen. Vi politikere skal turde have røv i bukserne og sige til borgerne: Det er mig, der er valgt. Jeg tror på det her.”

Mens resten af kommunalbestyrelsen taler om borgerinddragelse, står Simon Pihl Sørensens udtalelse som noget, der virker som det modsatte.

Erfaringerne fra de senere års byggeri i kommunen er ikke specielt positive set med mange borgeres øjne. Byggeriet på Politigrunden i Sorgenfri er for eksempel blevet mere dominerende end forventet.

Med den viden, borgere og politikere har i dag, bør borgernes kommentarer tages seriøst og ikke afvises med et ”jeg alene vide”. Det er imidlertid ”jeg alene vide”, der står tilbage, når jeg læser ovenstående citat fra Simon Pihl.

Der er naturligvis en dybere mening med borgerinddragelse, og tager Simon Pihl sin ja-hat på, vil han med sikkerhed kunne drage nytte af borgernes forslag, ønsker og rimelige behov for tilpasning af nyt byggeri til omgivelserne. Men, først skal vi lige forstå, hvad Simon Pihl rent faktisk mener om borgerinddragelse?

Den samlede udtalelse finder du på Frejas hjemmeside.

Kommentar

Jeg elsker demokrati.

Det, som Jan Fritzsbøger refererer til, er taget ud af en sammenhæng.

Jeg brugte det meste af mit oplæg på at understrege det vigtige i borgerinddragelse - i ægte borgerinddragelse. Jeg gav eksempler på, hvordan det styrker kvaliteten i beslutningerne og, hvordan alle parter – også developere – skal blive bedre til disse processer.

Jeg gav så også eksempler på, at der desværre i få tilfælde er meget få borgere, der sætter lighedstegn mellem borgerinddragelse og det, at netop dé skal have ret.

Og her er det helt rigtigt, at jeg mener, at det repræsentative demokrati må tage sit mandat alvorligt og have mod til træffe beslutninger baseret på alle indspark. Ikke kun de få. Ellers bliver der aldrig bygget et plejehjem eller en daginstitution. Man kan altid finde en, der er imod.

Det er kommunalbestyrelsens rolle at træffe den slags beslutninger - vi er de eneste, der har et folkelige mandat - også i de få tilfælde, hvor enkelte borgere er imod. Det kaldes demokrati.

Simon Pihl Sørensen (S),

viceborgmester

Publiceret 12 December 2018 08:00