Debat: Politikerne bør søge lidt mere grundigt

Af
Palle Vestberg

Fynsvej 3, Lyngby

debat Vi flyttede til Lyngby for fem år siden og det fortryder vi bestemt ikke. Vi kunne næppe finde et bedre sted at tilbringe vores otium.

Men der er noget, som forstyrrer vores idyl. Igen og igen læser vi i Det Grønne Område om pårørendes utilfredshed med vilkårene på bostedet Chr. Xs Allé og om et enormt sygefravær blandt personalet, så man er nødt til at have næsten lige så mange vikarer som fast ansatte.

Det er ikke muligt på grundlag af avisomtalen at vide, hvad der er årsag til den manglende trivsel, hvor fejlene kan ligge, men de har varet længe uden at blive løst.

Jeg forstår, det drejer sig om et bosted for voksne mennesker, der har brug for, at pædagoger hjælper dem med at få en så god tilværelse som muligt, selv om de har forskellige funktionsforstyrrelser, som må overvindes.

Målet er vel en tilværelse, der i mange henseender svarer til vores oplevelse af at bo i et velfærdssamfund.

Men her drejer det sig om mennesker, der er helt afhængige af personalets forståelse og muligheder for at gøre hverdagen så tilfredsstillende og vel forløbende, at beboerne både kan fastholde de aktiviteter og færdigheder, de har tilegnet sig gennem deres hidtidige liv, og derudover have overskud til også at engagere sig i fortsat udvikling af deres muligheder for at indgå i samspil med udfordringer fra omverden og alle os andre.

I denne uges udgave af Det Grønne Område siger Bodil Kornbæk, der er formand for kommunens social- og sundhedsudvalg, at hun er glad for, hun har fundet løsningen, som kun kræver et nyt menneskes ansættelse: en pårørendevejleder.

Som jeg læser mellem artiklens linjer, er det som om, Bodil Kornbæk mener, at da det er forældrene, som ikke er tilfredse, så påregner hun at ansættelse af en sådan medarbejder kan fjerne alle problemer.

Nu er der jo mange forældre til beboerne, og foruden dem er der den store personalegruppe, som ofte må melde sig syge for at få overskud til at klare opgaverne.

Jeg synes, Bodil Kornbæk og resten af social- og sundhedsudvalget bør søge lidt grundigere efter mulige årsager til at problemerne vedbliver, før de konkluderer noget, der ikke kan vælte kommunen økonomisk.

Måske burde skal de overveje at satse på at få en faggruppe af erfarne socialpædagoger til at forestå en omhyggelig undersøgelse af hverdagssituationerne på den store institution.

Der foreligger megen forskning omkring dette emne og mange forslag til, hvordan man kan gribe det an. Der er oven i købet satspuljemidler, som er specielt afsat til igang-sætning af sådanne formål, og der er en statslig vidensenhed, VISO, med eksperter omkring forskellige funktionsforstyrreelser, som kan rådgive og vejlede.

En granskning af Chr. Xs Allés hjemmeside fortæller på en uhyre forenklet måde, at det, der karakteriserer beboerne, er en autisme. Det er den, der er årsag til alle vanskelighederne, det der kan bruges som forklaring og undskyldning for forældreutilfredsheden, et overmål af personalesygdomme og hvad man hører meget lidt om, men som jo må være grundlaget for hele miseren: et utilfredsstillende liv for beboerne.

For øvrigt er der ikke noget, som hedder en autisme diagnose, der er en opsamling af det man kalder 'autismespektrumforstyrrelser'.

Dem, der har skabt denne terminologi, forudså risikoen for, at man ved at stemple nogle mennesker som autister, kunne begå den grundlæggende fejl at tro, at det var diagnosen, der er årsag til beboernes vanskeligheder.

Det er der aldrig ført bevis for. Det kan lige så godt være, årsagssammenhængen går den anden vej, at det er behandlingen (eller rettere den manglende relevante socialpædagogiske behandling), som er årsag til beboernes manglende trivsel og udvikling.

Publiceret 04 December 2018 15:00

SENESTE TV