Debat: Et glimt i øjet - om grønne og sorte aktier

Niels Haxthausen (SF), Kongevejen 92, Lyngby

DEBAT Thomas Frederiksen (LA) føler sig i et indlæg bragt her i avisen den 13/11 brugt som stråmand. Det kan jeg kun beklage. I mit indlæg forsøgte jeg med et glimt i øjet at påpege, at LA og SF syntes at være enge om ikke at investere i sorte aktier. LA vil slet ikke investere i aktier. SF vil ikke investere i sorte aktier, der modarbejder bestræbelserne på CO2 reductioner.

Det er godt, at det diskuteres, hvordan kommunens midler bliver forvaltet, både i den offentlige debat og i kommunalbestyrelsen. Det er en politisk sag, hvordan vi anbringer pengene - uanset om vi snakker aktier eller bankindeståender.

Der er heldigvis bred politisk enighed - som afspejlet i budgettet - om at investere mere i vore fremtidige velfærd og infrastruktur. Og der en vilje til at diskutere etiske aspekter af kommunens formueforvaltning - som udtrykt i økonomiudvalgets seneste møde, foranlediget af SF: ”Forvaltningen vender tilbage til Økonomiudvalget i foråret 2019 med henblik at revidere politikken for etiske krav til bank- og kapitalforvaltere forud for genudbud af opgaverne."

Den drøftelse bør gælde både bankers etiske adfærd (hvidvasksagen) og hvordan vi investerer aktier. Jeg tror, der er et stort flertal blandt kommunens borgere, der mener, at det er bedre at investere i grønne aktier end i sorte. Det er kun ret og rimeligt, at vore valgte politikere tager det med ind i de kommunale beslutninger.

Publiceret 29 November 2018 17:00