Debat: Sorgenfri Torv og Johan Herman Wessel

Jan Flodin, medejer, Tusind Tanker, Sorgenfri Torv 28

DEBAT Johan Herman Wessel skrev for 250 år siden historien om smeden, der slog en anden person ihjel og derfor stod til en henrettelse. Indtil folkemængden fandt ud af, at byen kun havde en smed, men to bagere, så det var nok bedre at henrette den gamle bager.

Historien har fået ny aktualitet i historien om Sorgenfri Torv.

Fordi der er opført et grimt byggeri på Poltitorvet skal alle planer om Nordtorvet henrettes. Endda passer vinklen med den gamle bager også i den nye historie, for planerne om Nordtorvet er så gamle, at Politiet brugte de nu nedrevne bygninger på Polititorvet som kontor. Husk i øvrigt, at den bygning heller ikke var specielt køn.

Heldigvis er historien ikke helt slut endnu, men kun sparket til hjørnespark fordi den konservative gruppe åbenlyst er for stor til at fungere. I det mindste er det, det indtryk man får af DGO referatet af kommunalbestyrelsesmødet. Borgmesteren afbryder behandlingen af et forslag, fordi den konservative gruppe ikke har haft tid til at behandle forslaget. Var der slet ingen konservative med i processen?

Der er dog stadig håb om, at de konservative vil vise sig som det erhvervsvenlige parti, der vil gøre det muligt for erhvervslivet, at drive en sund forretning i velegnede lokaler på Sorgenfri Torv med udbud af dagligvarer, udvalgsvarer og spisesteder.

Til glæde for alle borgere i området, både de travle børnefamilier og de ældre medborgere. Måske endda også til glæde for Ole Mathiesen, som i DGO den 13-11 udtrykker bekymring for et fornyet torv.

For udover et aktivt handelsmiljø til glæde for både EL og SF vælgere (hvorfor det er forståeligt at disses to partier er for en fornyelse) vil der også være langt flere muligheder for at det nyt projekt giver et lokalt borgerservicecenter (hvis kommunen vælger det) og læg dertil planerne om sundhedscenter, træningscenter og gode boliger, som gør at man pludselig får et pulserende hjerte i Sorgenfri i stedet for nogle romantiske men utidssvarende butikker på vej mod butiksdød.

Lad nu ikke disse muligheder blive slået ihjel, fordi "smeden" har lavet et grimt byggeri, men sørg for at kigge fremad, så historien kan slutte med det klassiske "og de levede lykkeligt til deres dages ende"

Publiceret 20 November 2018 18:00