Sorgenfri Boligtorv?

Jan Fritzbøger, fmd., Vores Sorgenfri

DEBAT Først en tak til Henrik Bang og Sigurd Agersnap for deres engagement i indlægget 23/10, der afspejler en vilje til at medinddrage borgerne i samskabelsesprocessen omkring fremtidens Sorgenfri Torv.

Henrik Bang og Sigurd Agersnap skriver i indlægget, at ”bølgerne har til tider gået højt og det med god grund, for fremtiden for Sorgenfri Torv er vigtig både for borgere og butikker i Sorgenfri”. Man kunne her tilføje, at torvet også er vigtigt for fremtiden, og det historiske perspektiv anerkender Henrik Bang og Sigurd Agersnap også. Så langt er vi meget enige.

På trods af alle de gode ord, kommer Henrik Bang og Sigurd Agersnap alligevel til en konklusion om, at Nordtorvet må vige pladsen for nyt byggeri. Det skal være blandet boliger/forretninger/service-erhverv, fordi man så kan anvende ”overskuddet til at revitalisere både nord- og sydtorv som samlet butikstorv”. Her kortsluttes hele den ønskede proces om at skabe noget sammen. VoresSorgenfri tænker, at der ikke bliver noget overskud og der bliver heller ikke noget at revitalisere.

Torvets ejere er et privat KS. De skal tjene penge, og Henrik Bang og Sigurd Agersnap vil ved at stemme med udvalgsformanden i praksis lægge al beslutningskraft over til ejerkredsen. I vores verden er det ræven, der skal vogte høns. Måske det også kan skuffe de vælgere, der stadig mener, at både Enhedslisten og SF ligger til venstre for midten?

Den løsning imødekommer alle parters ønske om at udvikle Sorgenfri Torv - sammen. Det er Sofia Osmanis løsning, der åbner for dialog om torvets fremtid i forbindelse med Kommuneplanstrategien, som startes om meget kort tid. Her vil det være politikere og forvaltning der styrer og indhenter borgernes input til kommuneplanens rammer for udviklingen – og ikke et kommanditselskab med 100% kommercielt fokus. Alle vil sidde om samme bord, og resultatet forventes mere demokratisk, end når ræven vogter høns.

Så kære Hans og Sigurd: Stå ved jeres rødder og stem sammen med C, når sagen igen kommer for kommunalbestyrelsen i november. I vil være mere tro mod jeres vælgere, I vil få udviklet Sorgenfri Torv på demokratisk vis og I vil vinde masser af respekt både i og udenfor Sorgenfri. Og tidslinjen for de to veje til målet synes ens.

Publiceret 06 November 2018 18:00

SENESTE TV