Debat: Bureaukratiet har magten

Jens Overø, Ulrikkenborg Allé 54, Lyngby

DEBAT Sagen om snerydning mv. på private fællesveje, som nu er ved at finde sin afslutning, illustrerer på bedste vis, at den virkelige magtfaktor i Danmark ikke er politikerne, ikke pressen, ikke de sociale medier.

Nej, den virkelige magtfaktor er bureaukratiet.

Det var efter oplæg fra forvaltningen, at kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede at vælte opgaverne med snerydning over på borgerne i kommunen. Med ubegrundet selvtillid advarede forvaltningen mod at benytte en bestemt paragraf (§83) i lov om private fællesveje.

Efter de foreløbige meldinger har kommunalbestyrelsen øjensynlig fået øjnene op for, at sagen ikke var tilstrækkelig kvalificeret behandlet af forvaltningen i første omgang. Man så bort fra idéen med overhovedet at have en kommune. Ordet kommer fra latin communitas ~ fællesskab, samfund. En kommune har man til at tage sig af de opgaver, der bedst løses i fællesskab.

På baggrund af "nye juridiske vurderinger" (?) vil kommunen nu alligevel tage opgaverne på sig. Nu kan § 83 godt bruges alligevel.

Det kunne man passende have fundet ud af i første omgang.

Den nye holdning fra kommunens side betyder samtidig, at arbejdet kan foregå langt mere kvalificeret og professionelt end gennem en amatøragtig organisering i mange små beboergrupper, der som udgangspunkt ikke har særlig indsigt i snerydning eller kloaktømning.

Kommunalbestyrelsen har ændret holdning.

Jeg kipper med flaget.

Publiceret 06 November 2018 15:00

SENESTE TV