Debat: Nødvendigt med en ny helhedsplan for Sorgenfri

Jan Fritzbøger, Vores Sorgenfri

DEBAT Åbent brev til kommunalbestyrelsen vedrørende Sorgenfri stationsområde:

Om kort tid er arbejdet med at udforme en ny kommuneplanstrategi i gang. En enig kommunalbestyrelse bakker op om en stærkere borgerinddragelse end ved tidligere revisioner. Erfaringer fra de seneste års mange byudviklingsprojekter peger entydigt på, at borgerne skal gives mulighed for at blive medspiller i den politiske debat om kommuneplanen. Tak til borgmesteren for at have skabt enighed herom.

Nu kommer det vanskelige: hvordan gøres det? Her er et konkret forslag.

VoresSorgenfri vil stærkt opfordre kommunalbestyrelsen at forene de to konkurrerende forslag fra byplanudvalget i ét forslag, der bygger på tidlig borgerinddragelse omkring kommuneplanstrategien.

Vi støtter fuldt ud forslaget fra de konservative medlemmer af byplanudvalget om at genoptage drøftelserne om udviklingen af Nord- og Sydtorvet i forbindelse med kommuneplanstrategien. Hvorfor foretrækkes dette forslag fremfor dét fra de øvrige partier i byplanudvalget, som foreslår, at det nuværende projektforslag fra torvets ejer bearbejdes til et realistisk og fremadrettet forslag, hvor alle lokale interessenter har været inddraget?

Svaret er: Tid til eftertanke.

Mange års debatter er gået forud for igangsættelse af de første projekter i området, boligbyggeriet på ”politigrunden” og kollegiebyggeriet på ”plantedirektoratets” arealer. Som borgmesteren ved flere lejligheder har sagt, er det tid til eftertanke. Eftertanke eller evaluering af byggerierne og hvordan det er gået med den helhedsplan, der har ligget til grund for disse byggerier, er vigtige input til drøftelser af kommuneplanstrategien for Sorgenfri stationsområde.

Et andet vigtigt input til Nord- og Sydtorvets fremtid vil være kommunalbestyrelsens vedtagelse af en strategi for handelslivets udvikling i kommunen som helhed.

Til de stemmer der taler for hurtige beslutninger omkring Nord- og Sydtorvet for at standse forfaldet: Tidsplanen for vejen over kommuneplanen vil ikke forlænges i et omfang, der kan modsvare værdien af opfyldelsen af borgernes begrundede forventninger om inddragelse i den politiske proces.

Hovedideen i den oprindelige helhedsplan var at skabe et bymiljø ved at:

Ingen af disse fire elementer bliver realiseret. Hovedideen var urealistisk.

Dertil kommer, at kommunalbestyrelsen var indstillet på at hæve grænsen for detailhandelsarealet fra gældende 9.000 m2 i Kommuneplan 2013 til 12.000 m2, så hovedideen i planen kunne fastholdes. Heller ikke denne forudsætning var realistisk.

Helhedsplanen, der har ligget til grund for igangsætning af udviklingen i stationsområdet, bygger på en vision, som borgerne fik præsenteret i april 2014. Denne vision er bristet, og derfor er en ny helhedsplan nødvendig.

Publiceret 30 October 2018 19:00

SENESTE TV