Debat: Man skal jo nærmest løbe for at nå over for grønt

Lis Coskun Laursen, lokalformand, Venstre i Lyngby-Taarbæk

DEBAT Det undrer mig, at mange fodgængerovergange i lyskrydsene her i Lyngby har så kort tid med grønt lys, at man nærmest må løbe for at nå over for grønt. Det kan selvfølgelig være en lettere skjult måde at holde borgerne i gang, men hvordan med personen, som f.eks. går med rollator?

Værst er det dog for skolebørn. Jævnligt går jeg selv med børn til skole - Engelsborgskolen - og skal passere Buddingevej og Engelsborgvej.

Netop i disse to kryds er der grønt lys i så kort tid, at man ikke kan nå over med almindelig ganghastighed - sket ikke børn med små/korte ben. Skal de nå over for grønt, må de løbe, og hvad lærer vi vores børn? At de, lige netop med risiko for at falde, ikke må løbe over en vej.

Skolepatruljen bliver også frustreret, når de står der for at sikre, at børnene kommer over vejen. Når lyset skifter til rødt for fodgængerne, skal de så blive stående, til de sidste børn er kommet helt over?

Kunne den tværgående trafik måske vente 10 -15 sekunder mere?

Som det er nu, er det en farlig skolevej.

Skal der nævnes andre fodgængerfelter, kan jeg lige komme på det, der går fra Lyngby Station og over mod Lyngby Hovedgade. Her skal der også løbes - men: her er der i det mindste en rimelig bred helle i midten.

Ved tidtagningen fredag eftermiddag var der grønt lys ved krydsning af Engelsborgvej i 17 sekunder (tror, at dette lys ændres efter trafikken - den er i hvert fald kortere om morgenen, hvor der er meget tværgående trafik på det tidspunkt).

Ved krydsning af Buddingevej (en væsentlig bredere vej, hvor muligheden for at stå i midten = fare) var der grønt lys for fodgængere i hele 15 sekunder!

Nok derfor, jeg altid tager løbesko på...

Publiceret 23 October 2018 15:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.