Debat: Er I ligeglade med, at Brede Værk lukker?

Dorete Dandanell (SF), 1. supp. til kommunalbestyrelsen

Så skal Brede Værk lukkes! Det kommer måske ikke som den store overraskelse, nu hvor hele Brede-komplekset langsomt er ved at smuldre efter salami-taktikken – først så sælger vi alle bygninger syd for hovedbygningen, så fyrer vi medarbejderne, så lukker vi udstillingen, så…

Men hvor er det dog utrolig trist.

Det er trist, at Nationalmuseet bliver nødt til at spinne en historie om, at Brede Værk lukkes, fordi publikum ikke kommer. Når vi tværtimod er vidne til aktiv dødshjælp, udført af museet selv.

Siden åbningen i 2009 er udstillingen hverken fornyet, formidlet eller markedsført.

Åbningstiden er blevet voldsomt beskåret.

I mere end et år har almindelige besøgende kun kunnet komme der i weekenderne - og kun om sommeren! Der er intet aktivitetsprogram eller bare en café. Så er det vel ikke så underligt, at besøgstallet er faldet fra de 40.000 i 2009, da museet blev prioriteret.

Og det er en ringe trøst, når museets ledelse oplyser, at ”væsentlige dele ” af udstillingen vil blive flyttet til Industrimuseet i Horsens. Det giver umiddelbart ingen faglig eller kulturhistorisk mening, idet Brede-komplekset er født ud af stedet, hvor fabriksbygningerne, boligerne og udstillingen med genstandene udgør et helt kulturmiljø, udsprunget af beliggenheden og den nationale og lokale historie med industriens vugge langs Mølleåen.

Jeg er helt med på, at Nationalmuseet som de andre kulturinstitutioner lider under regeringens årlige 2 pct. besparelse, og at vi skal respektere armslængde-princippet, men her virker det som om, at der er taget en alt for kortsigtet beslutning ud fra et regneark og uden historisk forståelse for det unikke samlede fabriksmiljø i Brede.

Det er nemlig lige her vi, bl.a. i bygningerne, kan følge industriens udvikling i Danmark fra de tidligste kobberværker over manafukturer til 1800- og 1900-tallets industrialisering og mekanisering til klædefabrikken bukkede under for efterkrigstidens masseproduktion af billige varer. Det er lige her, at fremtidens børn og børnebørn burde lære historien at kende på stedet.

Og hvad skal vi nu gøre i Lyngby-Taarbæk? Brede fremhæves gang på gang – i skåltaler, i velkomst til nye borgere, i turistbrochurer, mv. som en del af det unikke ved vores kommune.

Der virker nu lidt malplaceret.

Og hvad kan erstatte Brede som ikon? Frilandsmuseet, der modsat Brede forventes at blive styrket med en forventet engangsbevilling på finansloven? Næppe.

Det undrer mig meget, at politikerne, herunder kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk, ikke reagerer, set i lyset af den store værdi Brede har for landet og for kommunen.

Publiceret 17 October 2018 10:33