Sydtorvet set fra Hummeltoftevej.

Sydtorvet set fra Hummeltoftevej.

Debat: Der er brug for en samlet plan for Sorgenfri Torv

Henrik Bang (EL) og Sigurd Agersnap (SF), M-KB

DEBAT Sorgenfri Torv har gennem årene fyldt mange debatspalter her i avisen og gør det nu igen. Bølgerne har til tider gået højt og det med god grund, for fremtiden for Sorgenfri Torv er vigtig både for borgere og butikker i Sorgenfri. Nu er det dog tid til at samle trådene, nærme sig hinanden og få lavet en samlet plan for hele Sorgenfri Torv. Både den nordlige og sydlige del.

Alternativet er ikke holdbart. At lade stå til med de dertilhørende lokalplaner og krav til torvenes indretning frygter vi vil være dødsstødet til Sorgenfri Torv som et lokalt handelscentrum med både dagligvarer og udvalgsvarer.

Netto og store dagligvarebutikker skal nok overleve, men det er straks mere tvivlsomt, om de små butikker og handelsdrivende kan leve videre på det nuværende torv. Over hele landet lukker små butikstorve, og presset fra e-handel og større regionale handelscentrer ser kun ud til at tage til. Det skal du ikke bare tage vores ord for. Butikkerne på torvet siger det selv.

Konkurrencen er brutal, og butikslokalerne på især nordtorvet er ikke tidssvarende. De er for små, har for store kælderrum, og er alt for dårligt klimasikret. Læg dertil at torvet mangler en naturlig kundegennemstrømning. Torvet er med andre ord ikke indrettet som et moderne butikstorv.

Ejerne af Sorgenfri Torv er kommet med planer om lejligheder og rækkehuse på Nordtorvet. Til gengæld for at Sydtorvet renoveres som torv.

Planen er naturligvis fremlagt for, at ejerne kan tjene penge på butikstorvene. Det er ligesom spillets regler, og et boligbyggeri kan være en måde at tjene rigtigt mange penge på. Ingen tvivl om det. Men omvendt er det svært at se, hvordan der skal kunne skaffes midler til renovering og fornyelse uden også at bygge boliger.

Derfor er vi overbevist om, at der er brug for en plan for Sorgenfri Torv, som ikke tromler over torvets historie, men som åbner op for boliger på nordtorvet, og som bruger et overskud til at revitalisere både nord- og sydtorv som samlet butikstorv.

Der er dog flere udfordringer, før vi kan se et færdigt projekt for os. Boligbyggeri på Nordtorvet må ikke lukke området af, så det mister karakteren af et offentligt område med gennemgang og ophold. Det kan sikres ved, at der fortsat er enkelte butikker eller serviceerhverv, og ved at indtænke grønne åbne områder. Tilgængeligt for alle. Samtidig skal der være mulighed for, at nogle af de butikker som i dag er på torvet kan blive. Det sætter krav til både lokaler og husleje.

Skal vi samle trådene og få lavet et ordentligt projekt for Sorgenfri, må borgere, handel og ejere bidrage. Ejerne må vise konkret hvordan handelen sikres på torvene, og hvordan der sikres grønne tilgængelige områder, og man må som borgere og handel være indstillet på, at dialog er en forudsætning for, at vi politikere kan lave en ny lokalplan, og at en bevaring af det nuværende torv og en afvisning af boligbyggeri simpelthen ikke er realistisk.

Vi politikere skal give torvene nogle nye rammer for udviklingen, ellers risikerer vi at kvæle handlen i Sorgenfri måske for evigt. Forbrugere er svære at få til at skifte vaner, og begynder folk først at købe deres varer i Holte, Lyngby eller Virum, så er de meget svære at få tilbage til Sorgenfri igen. Der er med andre ord et vist tidspres for at finde løsninger som alle kan leve med.

Publiceret 17 October 2018 15:00

SENESTE TV

Mindeord: Svend Christensen er død

Dorete Dandanell, formand for Diabetes-foreningen I Lyngby-Taarbæk skriver på bestyrelsens vegne mindeord over Svend Christensen,der var et mangeårigt medlem af Diabetesforeningen.

Svend har ydet en uvurderlig indsats for diabetessagen i rigtig mange sammenhænge. Han var formand for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk i en årrække, sad i Regionsudvalget for Region Hovedstaden under Diabetesforeningen, hvor han i mange år arrangerede møder for en række kommuner, ligesom han i mange år repræsenterede Diabetesforeningen i Handicaprådet i Lyngby-Taarbæk kommune. Siden 2015 har han været medlem af bestyrelsen for Diabetesforeningen i Lyngby-Taarbæk.

På alle poster kæmpede Svend utrætteligt for at forbedre forholdene for diabetikere – ved oplysning, kvalificerede råd til forvaltningen om at bevillige de bedste - og ikke nødvendigvis de billigste - hjælpemidler og ved deltagelse i hundredvis af arrangementer.

Vi er meget kede af, at Svend er gået bort. Han var meget værdsat og besad en enorm viden. Nu kan vi ikke længere ”slå op i Svend”.

Æret være Svends minde - vore tanker går til familien.