Pengene skal komme borgerne til gavn

Af
Thomas Frederiksen

Formand LA Lyngby-Taarbæk

debat Vil kassebeholdningen blive mindre i de kommende år?

På baggrund af DGO´s interview med borgmesteren (2.10) om sagen, må svaret være ja. Denne afledte konsekvens nævnes dog ikke direkte i artiklen, og derfor det opfølgende spørgsmål her.

I samme avis havde jeg selv et indlæg om samme emne. Først og fremmest er vi fuldstændig enige med Osmani (C) i, at pengene skal komme borgerne til gavn. Vi kan så være uenige om, hvordan dette bedst realiseres – vi så helst den private velfærd øget via skattelettelser - men det overordnede princip tilslutter vi os naturligvis.

Det, der skaber grobunden for det ovenfornævnte spørgsmå,l er, at det intetsteds fremstår, at kassebeholdningen vil være nævneværdigt faldende i de kommende år, men det må altså være konsekvensen, hvis de øvrige udsagn i artiklen står til troende.

Tre nedslagspunkter i artiklen kan illustrere dette:

1) ”Hvis ikke vi havde en idé om, hvordan pengene skulle bruges til gavn for borgerne, ville det være et problem.” og 2) ”kassebeholdningen [bruges] allerede nu til at holde skatten nede og dermed finansiere de skattelettelser, vi har givet de seneste fire år.” og 3) Samtidig fremhæves det, hvad sandt er, at kommunen grundet salg af ejendomme m.v. har fået 'engangsindtægter' i kommunekassen, og dette har altså bidraget til den velpolstrede kommunekasse.

Sammenfattet skal der være en plan for pengenes brug, nogle af pengene bruges allerede, og noget af polstringen skyldtes (midlertidige) engangsindtægter. Står dette til troende må den kommunale ophobning af skattekroner blive væsentligt mindre i de kommende år.

Alternativet hertil er, at den voldsomt ophobede kommunekasse er et selvstændigt politisk mål, og det er ikke hensigtsmæssigt. En kommune skal opkræve den skat, der er nødvendig for at levere en ordentlig service iht. de kommunale kerneopgaver, og den proces skal ikke gøre større indhug i borgernes råderum for deres private velfærd end højst nødvendigt.

Publiceret 11 October 2018 18:00